POVINNE ZVEREJŇOVANÉ ÚDAJE

Právne údaje:

Stanovy 2017

Pozvánka na Konferenciu 2017
Prezenčná listina Konferencia 15.2.2017
Program_konferencie_2017


Správa volebnej komisie z  Konferencie 15.02.2017 III
Zápisnica Konferencia SKGA 15.02.2017
Rozpočet SKGA 2017


Ekonomické údaje:

Zmluva 0099/2017/SŠSŠM a poskytnutí príspevku uznanému športu zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pre oblasť športu v roku 2017.

T.O.B. BMW – Slovenská golfová asociácia

Zmluva o sponzorstve Tatrabanka-Slovenská golfová asociácia

Vyúčtovanie sponzorstva Tatrabanka 2017

Sponzorská zmluva barter Vodax – SKGA 2017

KPMG – Zmluva o šírení reklamy 2017

Zmluva Národné športové centrum – Slovenská golfová asociácia

R&A Foundation – dar tréningové sady ShortGolf

 

Finančné údaje:


Vyúčtovanie finančných prostriedkov február 2017
Vyúčtovanie finančných prostriedkov marec 2017
Vyúčtovanie finančných prostriedkov apríl 2017
Vyúčtovanie finančných prostriedkov máj 2017 – príjmy
Vyúčtovanie finančných prostriedkov máj 2017 – doklady
Vyúčtovanie finančných prostriedkov jún 2017 – príjmy
Vyúčtovanie finančných prostriedkov jún 2017 – doklady
Vyúčtovanie finančných prostriedkov júl 2017 – príjmy
Vyúčtovanie finančných prostriedkov júl 2017 – doklady
Vyúčtovanie finančných prostriedkov august 2017 – príjmy
Vyúčtovanie finančných prostriedkov august 2017 – doklady
Vyúčtovanie finančných prostriedkov september 2017 – príjmy
Vyúčtovanie finančných prostriedkov september 2017 – doklady
Vyúčtovanie finančných prostriedkov október 2017 – príjmy
Vyúčtovanie finančných prostriedkov október 2017 – doklady
Vyúčtovanie finančných prostriedkov november 2017 – príjmy
Vyúčtovanie finančných prostriedkov november 2017 – doklady


Národné športové centrum – Priebežné čerpanie 2017

Evidenčné údaje:

Register fyzických osôb SKGA
Register fyzických osôb Odbornosti
Register fyzických osôb SKGA – príslušnosť k PO
RPOS_Právnické osoby 2017
Register právnických osôb SKGA – športové činnosti

Zoznam športovcov

Generálny partner

Hlavní partneri

Mediálni partner

Partneri

    

SKGA NEWSLETTER
  • facebookfooter
  • instagramfooter
  • youtubefooter