POVINNE ZVEREJŇOVANÉ ÚDAJE

Právne údaje:

2016

Pozvánka na riadnu volebnú Konferenciu o.z. 28.11.2016
Program Konferencie SKGA o.z. 28.11.2016
Zápisnica Konferencia SKGA o.z. 28.11.2016
Prezenčná listina Konferencia SKGA o.z. 28.11.2016

2017

Stanovy SKGA

Pozvánka na Konferenciu 2017
Prezenčná listina Konferencia 15.2.2017
Program_konferencie_2017

Správa volebnej komisie z  Konferencie 15.02.2017 III
Zápisnica Konferencia SKGA 15.02.2017
Rozpočet SKGA 2017

 

2018

Pozvánka na Konferenciu 15.2.2018
Program Konferencie SKGA o.z. 15.2.2018
Prezenčná listina Konferencia SKGA o.z. 15.2.2018
Rozpočet 2018
Reprezentacia 2018 Plán činnosti
Kalendár reprezentácie 2018
Reprezentacia 2018 Success Program
Reprezentacia 2018 výjazdy
Zápisnica Konferencia SKGA o.z. 15.2.2018

Pozvánka na Konferenciu SKGA zzpo v likvidácii 2018
Program Konferencia SKGA z.z.p.o. v likvidácii 15.2.2018
Prezenčná listina Konferencia SKGA z.z.p.o._v_likvidácii 15.2.2018
Zapisnica Konferencia SKGA z.z.p.o. v likvidácii 15.2.2018
Výročná správa SKGA 2017

Výročná správa 2017 – Dodatok správy nezávislého audítora k výročnej správe za rok 2017

NÁRODNÝ DEŇ GOLFU 2018 – pravidlá súťaže


Ekonomické údaje:

2017

Zmluva 0099/2017/SŠSŠM a poskytnutí príspevku uznanému športu zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pre oblasť športu v roku 2017.

T.O.B. BMW – Slovenská golfová asociácia

Zmluva o sponzorstve Tatrabanka-Slovenská golfová asociácia

Vyúčtovanie sponzorstva Tatrabanka 2017

Sponzorská zmluva barter Vodax – SKGA 2017

KPMG – Zmluva o šírení reklamy 2017

Zmluva Národné športové centrum – Slovenská golfová asociácia

R&A Foundation – dar tréningové sady ShortGolf

2018

Zmluva o štátnom príspevku 2018

Raiffeisen_2018
Raiffeisenbank Maroko

Zmluva o sponzorstve v športe Tatra Banka 2018
Tatrabanka čerpanie 2018

ME – podprogram 02603 Národné športové projekty MŠVVaŠ
ME – podprogram 02603 Národné športové projekty 2018 MŠVVaŠ – vyúčtovanie

Sponzorská zmluva Lucka – SKGA- 2018

KPMG Zmluva o šírení reklamy 2018

Finančné údaje:

Vyúčtovanie finančných prostriedkov február 2017
Vyúčtovanie finančných prostriedkov marec 2017
Vyúčtovanie finančných prostriedkov apríl 2017
Vyúčtovanie finančných prostriedkov máj 2017 – príjmy
Vyúčtovanie finančných prostriedkov máj 2017 – doklady
Vyúčtovanie finančných prostriedkov jún 2017 – príjmy
Vyúčtovanie finančných prostriedkov jún 2017 – doklady
Vyúčtovanie finančných prostriedkov júl 2017 – príjmy
Vyúčtovanie finančných prostriedkov júl 2017 – doklady
Vyúčtovanie finančných prostriedkov august 2017 – príjmy
Vyúčtovanie finančných prostriedkov august 2017 – doklady
Vyúčtovanie finančných prostriedkov september 2017 – príjmy
Vyúčtovanie finančných prostriedkov september 2017 – doklady
Vyúčtovanie finančných prostriedkov október 2017 – príjmy
Vyúčtovanie finančných prostriedkov október 2017 – doklady
Vyúčtovanie finančných prostriedkov november 2017 – príjmy
Vyúčtovanie finančných prostriedkov november 2017 – doklady
Vyúčtovanie finančných prostriedkov december 2017 – príjmy
Vyúčtovanie finančných prostriedkov december 2017 – doklady

Vyúčtovanie finančných prostriedkov rok 2017 Príjmy
Vyúčtovanie finančných prostriedkov rok 2017 Doklady

Národné športové centrum – Priebežné čerpanie 2017

2018

Vyúčtovanie finančných prostriedkov január 2018 – príjmy
Vyúčtovanie finančných prostriedkov január 2018 – doklady
Vyúčtovanie finančných prostriedkov február 2018 – príjmy
Vyúčtovanie finančných prostriedkov február 2018 – doklady
Vyúčtovanie finančných prostriedkov marec 2018 – príjmy
Vyúčtovanie finančných prostriedkov marec 2018 – doklady
Vyúčtovanie finančných prostriedkov apríl 2018 – príjmy
Vyúčtovanie finančných prostriedkov apríl 2018 – doklady
Vyúčtovanie finančných prostriedkov máj 2018 – prijmy
Vyúčtovanie finančných prostriedkov máj 2018 – doklady
Vyúčtovanie finančných prostriedkov jún 2018 – príjmy
Vyúčtovanie finančných prostriedkov jún 2018 – doklady
Vyúčtovanie finančných prostriedkov júl 2018 – príjmy
Vyúčtovanie finančných prostriedkov júl 2018 – doklady
Vyúčtovanie finančných prostriedkov august 2018 – príjmy
Vyúčtovanie finančných prostriedkov august 2018 – doklady
Vyučtovanie finančných prostriedkov september 2018 –  príjmy
Vyučtovanie finančných prostriedkov september 2018 – doklady 
Vyúčtovanie finančných prostriedkov október 2018 – príjmy
Vyúčtovanie finančných prostridekov október 2019 – doklady

Národné Športové Centrum – Priebežné čerpanie 2018

Evidenčné údaje:

Register fyzických osôb SKGA
Register fyzických osôb Odbornosti
Register fyzických osôb SKGA – príslušnosť k PO
RPOS_Právnické osoby 2017
Register právnických osôb SKGA – športové činnosti
Register talentovanej mládeže 2017

Zoznam športovcov

Podmienky pridelenia CTM

Generálny partner

Hlavní partneri

Mediálni partner

Partneri

    

 

SKGA NEWSLETTER
  • facebookfooter
  • instagramfooter
  • youtubefooter