Zmeny v pravidlách na pokračovanie II.

Vážení golfoví priatelia.

Nižšie nájdete pokračovanie článku o najvýznamnejších zmenách v pravidlách golfu platných od roku 2019.

 

Zmena č. 5

Čas na hľadanie lopty sa skracuje na 3 minúty. V prípade, že hráč nemá istotu, že je lopta jeho a rozhodne sa ju identifikovať, môže tak beztrestne urobiť aj po uplynutí troch minút, za predpokladu, že lopta, ktorá bude identifikovaná, bola nájdená v limite 3 minút.

Zmena č. 6

Ak pri hľadaní svojej lopty kdekoľvek na ihrisku pohnete svojou loptou, beztrestne ju vráťte na pôvodné miesto a hrajte. Nezabudnite, aj keď sa pozícia lopty zmenila len o centimeter, odohratím lopty bez vrátenia na pôvodné miesto porušíte pravidlá hrou z nesprávneho miesta a dostanete dve trestné rany.

Zmena č. 7

Ak sa Vám podarí pri jednom údere zasiahnuť svoju loptu viackrát, nepripisujete si žiaden trest, len tú konkrétnu ranu, ktorú ste zahrali.

Zmena č. 8

Ak po údere lopta zasiahne Vás, alebo Váš výstroj, nebudete nijako potrestaní a lopta sa hrá ako leží.

Zmena č. 9

Jedna z najdiskutovanejších zmien v pravidlách. Pri zahratí lopty na jamkovisku si môžete ponechať vlajku v jamke. Jej zasiahnutie loptou už nebude potrestané. Ak máte pocit, že Vám vlajka pri putte môže pomôcť, pokojne ju v jamke ponechajte.

Zmena č. 10

Na jamkovisku už môžete upraviť poškodenia spôsobené topánkami hráčov, spoje rezaného trávnika, škrabance a priehlbiny od náradia a vozidiel. Rovnako zvieracie stopy a zaborené predmety, napr. týčka, kamene, drievka a pod. Samozrejme, aj stopy po dopade lopty, či upchávky starých jamiek. Nesmiete opraviť stopy po zásahu údržby ihriska, napr. diery po aerifikácii, či drážky po vertikutácii greenov.

 

Generálny partner

Hlavní partneri

 

Mediálni partneri

 

Partneri

    

 

SKGA NEWSLETTER