Zmeny v pravidlách na pokračovanie

Vážení golfoví priatelia.

Všetkým dobre známe pravidlá golfu, ktoré hráči viac, či menej dobre ovládajú, sa dočkali v roku 2019 takých vážnych zmien, aké si história golfu nepamätá.

Keďže sezóna sa nezadržateľne blíži a pre mnohých hráčov už aj v zahraničí začala, je najvyšší čas na oboznámenie sa s novinkami v pravidlách. V priebehu budúceho týždňa budú k dispozícii publikácie Pravidiel golfu v slovenskom jazyku (väčšia verzia, určená prevažne rozhodcom a klubom, vhodná však aj pre hráčov, ktorí chcú vedieť o tom viac), následne aj malá, hráčska edícia do bagu.

Počas zimy sme zverejňovali videá, ktoré vytvorili odborníci na pravidlá v R&A. Na tomto mieste by sme vás však radi takto, písmom a v slovenčine informovali o tom, čo nás čaká. Pôjde o tie najvýraznejšie zmeny. Niektoré menšie si uvedomíme až v praxi, alebo pri podrobnom štúdiu publikácie Pravidiel. Ak v týchto článkoch na pokračovanie na nejaké zabudneme, prípadne potrebujete s niečím poradiť, napíšte kedykoľvek na michalak@skga.sk a dozviete sa odpoveď (urobíme pre to maximum 😊).

 

Začíname…

Zmena č. 1

Pri spustení lopty (dropovaní) hráč musí spustiť loptu z výšky svojich kolien. Za výšku kolien považujeme vzdialenosť kolien od zeme pri vzpriamenom postoji. Hráč si môže k spúšťaniu lopty aj čupnúť, ale výška, z ktorej loptu spúšťa musí byť taká, aká by bola pri vzpriamenom postoji.

Zmena č. 2

Na vymeriavanie zóny úľavy (zóna kam spustí hráč loptu) používame zásadne najdlhšiu palicu v bagu, s výnimkou akéhokoľvek typu puttra.

Zmena č. 3

Lopta spustená do zóny úľavy sa musí prvý krát dotknúť zeme v priestore tejto zóny a musí v nej aj zostať. Žiadne doposiaľ známe odkotúľanie lopty na max. 2 palice od miesta, kde sa dotkla zeme už viac neplatí! Toto platí aj pre dropzóny. Lopta musí byť spustená do dropzóny a v nej aj ostať.

Zmena č. 4

Ak sa hráč rozhodne spustiť loptu kdekoľvek dozadu na línii a pravidlá mu to umožňujú, nesmie zahrať loptu z miesta, ktoré je bližšie k jamke ako referenčný bod, ktorý si určil na tejto línii. Referenčný bod je po určení odporúčané označiť. Následne od tohto bodu hráč vymeria zónu úľavy na dĺžku najdlhšej palice a nie bližšie k jamke.  Ak hráč neurčí referenčný bod, stáva sa týmto bodom miesto, kde sa lopta po spustení dotkla prvý krát zeme. Následne sa nesmie zakotúľať bližšie k jamke, ako je tento bod. Inak sa spustenie musí opakovať. Pri žiadnom určovaní zóny úľavy nie je hráč nevyhnutne povinný vyznačiť zónu úľavy. Zodpovedá však za to, že lopta bude spustená do priestoru, ktorý by v tej vyznačenej zóne bol. Inak riskuje hru z nesprávneho miesta. Prevenciou proti sporom a nezhodám je osvojenie si zvyku označovať zóny na spustenie lopty, rovnako pôvodnú polohu lopty. A to aj napriek tomu, že pravidlá označenie polohy lopty neprikazujú v prípadoch, kedy nie je predpoklad, že bude vrátená na pôvodné miesto (nehrateľná lopta, abnormálne podmienky na ihrisku a pod).

Generálny partner

Hlavní partneri

 

Mediálni partneri

 

Partneri

    

 

SKGA NEWSLETTER