Overenie nového hendikepu

Vážení golfisti,
funkcia overenie HCP na stránke SKGA je už dostupná. Súčasne funguje aj link, ktorý sme Vám sprístupnili 1.4.2020 (http://admin.skga.sk/hcpcheck.aspx).
Na ňom nájdete podrobnejšie informácie o svojej HCP histórii. Okrem iného tam nájdete aj údaj „AKTUÁLNY MINIMÁLNY HCP“. Tento vyjadruje Váš najnižší HCP index, ktorý ste dosiahli za posledných 12 mesiacov a môže sa postupom času meniť, pretože Váš najnižší HCP index sa tiež mohol meniť v čase. Je potrebný len pre ochranu pred neprimeraným zhoršením HCP (použitím tvrdej a mäkkej závory).
Pre Vás je podstatný údaj „AKTUÁLNY HCP„.
Zároveň sa ospravedlňujeme za nesprávny prepočet pri hráčoch so zahraničnými výsledkami, pracujeme na odstránení problému s duplicitným započítaním výsledku. Po jeho vyriešení budú HCP aktualizované. Napriek tomu sa môže ešte
objaviť nejaký problém, či chyba. Množstvo údajov, s ktorými prepočet pracuje je naozaj veľké.
Informujte nás prosím o prípadných problémoch na stk@skga.sk

Generálny partner

Hlavní partneri

 

Mediálni partner

 

Partneri

    

 

SKGA NEWSLETTER