Ako a kde získať oprávnenie na hru na golfových ihriskách?

Kto môže prideliť hráčovi úvodný hendikep 54?

V nedávnej minulosti platilo, že hráč, ktorý chcel vstúpiť na golfové ihrisko a zahrať si golf, musel mať platnú registráciu v nejakom golfovom klube a mať ním evidovaný svoj hendikep (HCP), minimálne musel mať tzv. „zelenú kartu“, ktorú mohol získať len od PRO trénera.

S rôznymi malými odchýlkami sa o tomto postupe medzi hráčmi a novými záujemcami o golf hovorí dodnes. Mnohé sa však v tomto smere zmenilo. Nie je podstatné kto, ale čo Vás pred prvým oficiálnym vstupom na ihrisko naučia. Základnými údermi, zásadami správania a bezpečnosti, či pravidlami Vás môže v úvode previesť tréner, inštruktor, alebo aj skúsenejší priateľ – golfista. Dokonca sa ich môžete naučiť aj sami, ak si trúfate. Samozrejme, čím kvalitnejšiu prípravu absolvujete, tým lepšie sa budete následne na ihrisku cítiť a užijete si hru. Tiež je dôležité nepodceniť zbytočné nadobudnutie zlozvykov, ktoré sa následne ťažko odstraňujú.

Pokiaľ sa rozhodnete využiť služby trénera alebo inštruktora, odporúčame Vám vybrať si zo zoznamov licencovaných trénerov (link dole) alebo licencovaných inštruktorov (link dole). Týmto postupom sa vyhnete riziku, že sa zveríte do rúk niekoho, kto nie je na výučbu golfových začiatočníkov oprávnený.

Či už ide o výučbu za odplatu alebo o bezplatnú výučbu, prípadné porušenie amatérskeho štatútu (obmedzenie amatérskych hráčov prijímať za výučbu peniaze) sa týka výhradne prijímateľa odplaty za výučbu golfu, nie platiaceho.

Keď ste pripravení (či už po absolvovaní kurzu s trénerom alebo inštruktorom, na základe prípravy s pomocou skúsenejšieho golfového priateľa alebo na základe vlastnej prípravy ako samouk) a zvládate základné údery, nadobudli ste vedomosti o tých najdôležitejších golfových pravidlách a dokážete sa po ihrisku pohybovať bezpečne a podľa pravidiel správania, môžete požiadať o vykonanie skúšky pred udelením HCP 54.  Zoznam osôb, ktoré sú oprávnené Vás vyskúšať nájdete (link dole). Určite Vám kontakt na takúto osobu radi poskytnú aj priamo v golfovom klube na recepcii. S oprávnenou osobou si dohodnete termín skúšky. Za skúšku nemôže žiadna oprávnená osoba žiadať viac ako 50 Eur s DPH (tento poplatok je poväčšine účtovaný na recepcii klubu, ale môže ho na základe dokladu o prijatí platby prevziať aj osoba, ktorá s Vami skúšku vykoná). Po zložení skúšky žiadajte  od skúšajúceho osvedčenie o vykonaní skúšky, jediné platné osvedčenie vyzerá takto (link dole).

Keď máte v rukách osvedčenie o skúške, máte niekoľko možností. Hrať golf nesúťažne, s priateľmi a mimo oficiálnych akcií, je tu však riziko, že Vás bez registrovaného HCP na niektoré ihriská nepustia. Samo osvedčenie o skúške totiž ešte neznamená, že máte HCP 54. Ten Vám môže prideliť len niektorý z golfových klubov, členov Slovenskej golfovej asociácie (SKGA). Platnosť osvedčenia o absolvovaní skúšky je 12 mesiacov, ak sa dovtedy nerozhodnete pre nejaký golfový klub, v budúcnosti bude potrebné skúšku zopakovať.

Keď si vyberiete golfový klub, v ktorom by ste radi začali s aktívnym golfom, a to aj v  rovine amatérskych súťaží, máte opäť viacero možností. Buď si zakúpite len základné, tzv. registračné členstvo a s nadobudnutým HCP 54 hráte turnaje, alebo hráte len tak, pre zábavu na rôznych ihriskách. Amatérske súťaže v golfových kluboch sú však pravidelnou aktivitou pre väčšinu golfistov a často sa na nich budete stretávať so svojimi golfovými priateľmi či túto príležitosť využijete na získanie nových golfových priateľov. Môžete si kúpiť ekonomicky výhodné ročné, prípadne celoživotné členstvo v golfovom klube, získať HCP 54 a hrať prevažne na svojom „domovskom“ ihrisku celoročne za priaznivejších podmienok, ako keď si platíte za jednotlivé hry.

Ako sme už spomínali, HCP 54 Vám môže na základe osvedčenia o absolvovaní skúšky prideliť len niektorý z golfových klubov, teda HCP autorita. V každom klube je len jedna osoba oprávnená na tento úkon. Zoznam týchto oprávnených osôb (tzv. športovo-technický komisár klubu) nájdete na linku dole.

Golfový klub a ním poverená osoba následne vyplní osvedčenie o pridelení HCP 54. Vzor osvedčenia o pridelení HCP 54 nájdete  na linku dole. Následne Vás golfový klub zaregistruje do databázy členov golfového klubu a teda aj do databázy individuálnych členov SKGA. Kópiu osvedčenia golfový klub zašle SKGA. Týmto máte HCP 54 natrvalo nadobudnutý, môžete si ho už len zlepšiť svojou hrou, stratiť už ho nemôžete.

Zoznam oprávnených osôb na vykonanie skúšky HCP 54:

Osoby oprávnené na vykonanie skúšky na získanie hcp 54

Zoznam osôb oprávnených na udelenie HCP 54:

Osoby oprávnené na udelenie hcp 54.pdf

Link osvedčenie o skúške:
Link osvedčenie o udelení hcp 54:

 

Prajeme Vám peknú hru.

Autor: Rastislav Michalák

Generálny partner

Hlavní partneri

 

Mediálni partner

 

Partneri

    

 

SKGA NEWSLETTER