Ďalší školáci, tentokrát z Katolíckej spojenej školy sv. Vincenta de Paul v Leviciach, si vyskúšali golf vďaka projektu Golfujeme v škole. Počas prvej hodiny sa oboznámili so základmi golfu a tiež s pomôckami, ktoré budú používať na ďalších hodinách. Veríme, že sa im golf zapáči a užijú si veľa zábavy.