Držiteľke ocenenia Výkon roka Anike Bolčíkovej sa v minulej sezóne podaril veľký úspech, kvalifikácia na LETAS túru, čo znamená pootvorenie dverí na olympiádu. Počet jej štartov na túre LETAS priamoúmerne závisí od výšky finančných prostriedkov, ktoré bude mať k dispozícii na pokrytie nákladov spojených najmä s cestovaním a adekvátnou prípravou na turnaje. Výška nákladov sa šplhá na sumu 3000 € za jeden turnaj. 

SKGA sa bude snažiť podporovať Aniku zo všetkých síl, avšak prispieť môžete aj vy na portály DONIO: https://www.donio.sk/anika-reprezentuje-slovensko

Pomôžme spoločne Anike splniť si jej sen reprezentovať Slovensko na olympijských hrách.