Vážené golfistky a golfisti.

Od 1.1.2023 majú golfový svet a hra nové pravidlá, ktoré si môžete pozrieť TU.
Pravidlá prešli viacerými zmenami a doplneniami, najvýraznejšie v hre pocítime a oceníme pravidlá, ktoré sa týkajú spúšťania lopty pri čerpaní úľavy na línii dozadu, tiež možnosť výmeny poškodenej palice počas kola (nie, ani naďalej neodporúčame lámať putter cez koleno ????, takúto palicu si vymeniť nemôžete) a iné.

Veľkou zmenou je nové Pravidlo 25, ktoré slúži hráčom so zdravotným obmedzením, či postihnutím.

Tento dokument je určený na prvé zoznámenie sa s novými pravidlami, naďalej v ňom prebiehajú drobné korektúry, finálna verzia Vám bude k dispozícii na stiahnutie onedlho. Tlačená podoba nových pravidiel nie je plánovaná, pracujeme ešte na zavedení slovenskej jazykovej mutácie do celosvetovo známej pravidlovej aplikácie R&A, aktuálne tam nájdete pravidlá v anglickom jazyku.

Prebiehajúce korektúry už nemajú badateľný vplyv na význam a výklad jednotlivých pravidiel, pokojne sa môžete pri hre riadiť aj touto predbežnou verziou.

Vzhľadom na to, že slovenčina je veľmi špecifický jazyk a nie je vždy jednoduché vystihnúť úmysel autorov originálu a preniesť ho do našej reči, na rozdiel od anglickej verzie, kde sa používa všeobecný výraz HRÁČI, v našej verzii pracujeme s výrazom HRÁČ, ktorý všeobecne zahŕňa osobu hrajúcu golf, bez viazanosti na ktorékoľvek pohlavie. Ďakujeme za pochopenie.

Prajeme Vám všetko dobré na ihriskách, aj mimo nich.

Rastislav Michalák
riaditeľ tunajov