Vážení golfisti.

1.1.2023 vstúpili do platnosti nové Pravidlá golfu a 15.3.2023 bude ukončená platnosť všetkých rozhodcovských licencií, s výnimkou triedy International. Od 1.4.2023 bude držiteľom platnej licencie golfového rozhodcu len osoba, ktorá prejde preškolením na oficiálnom školení rozhodcov SKGA 2023, úspešne vyplní online test a zloží skúšku z pravidiel (ak je to potrebné). Radi privítame aj nových záujemcov o rozhodovanie, tiež aktívnych hráčov, ako aj tých, ktorí sa len chcú dozvedieť viac o danej téme. Školenia je možné zúčastniť sa aj bez testu a skúšky, len za účelom vzdelávania sa. V takom prípade licencia nebude vydaná.

Rozhodcovia, ktorí majú platnú licenciu a majú v histórii turnajov aspoň 3 odrozhodované podujatia v roku 2022, test vypĺňať nebudú. Výnimku tvoria len záujemcovia o zvýšenie rozhodcovskej triedy.

Ostatní absolventi školenia v jeho závere vyplnia test, ktorý obsahuje 20 otázok, za jeden bod každá – typ odpovedí áno/nie, 30 otázok, za jeden bod každá – výber zo 4 možností a z 10 pravidlových situácií, z ktorých každá je za 5 bodov pri správnom riešení. Spolu je teda v teste 100 bodov, záujemca o III. triedu musí dosiahnuť minimálne 60 bodov za max. 120 min.

Záujemca o II. triedu musí na úspešné absolvovanie testu získať minimálne 80 bodov a má na vypracovanie testu 90 min.

Termíny a miesta školení: 2.2. – 3.2.2023 Veľká Lomnica – hotel International; 6.2. – 7.2.2023 Hrubá Borša – klubový dom Green Resort Hrubá Borša; 8.2. – 9.2.2023 Skalica – klubový dom Grafobal Group Golf Resort Skalica. V prípade záujmu možnosť ešte jedného školenia na západnom Slovensku, marec 2023 (zatiaľ bez miesta a presného termínu, minimálny počet záujemcov - 10).

Ak máte záujem o školenie v niektorom z ponúkaných termínov, napíšte na michalak@skga.sk a uveďte prosím, o ktoré zo školení máte záujem.

Následne Vám zašleme skúšobný test. Ako prípravu na školenie a test odporúčame zoznámenie sa s novým vydaním Pravidiel golfu, ktoré si môžete stiahnuť TU. Tlačenú verziu pravidiel nepripravujeme. Nie je dôležité získané informácie memorovať, podstatné je vedieť sa orientovať v dokumente a poznať súvislosti. Veľmi dôležitou a dobrou pomôckou je časť Definície, ktorá obsahuje množstvo dôležitých faktov. Počas celej doby vypĺňania testu môžete používať Pravidlá golfu, ani jedna časť nie je spamäti.

Cvičný test pre rozhodcov III. triedy nájdete TU

Prvý deň školenia začne o 8.00 h prezentáciou, od 9.00 h do 17.00 h bude prebiehať prednáška (R. Michalák), prerušená obedom a dvomi krátkymi prestávkami. Druhý deň program začne o 9.00 h, prednáška, jedna prestávka a obed, test. Ukončenie cca 16.00 h. Cena školenia 100 Eur na osobu. Tešíme sa na stretnutie s Vami.