Golf na školách

Slovenská golfová asociácia (SKGA) bola tento rok úspešným žiadateľom v projekte MODULY, ktorý je zameraný na skvalitnenie hodín telesnej a športovej výchovy na 1. stupni základných škôl. Tento projekt je prioritne určený pre žiakov druhých ročníkov, ale zapojiť sa môžu aj tretie a štvrté ročníky. Cieľom tohto projektu MŠVVaŠ SR je: priniesť na hodiny telesnej výchovy inovatívny obsah, inšpirovať učiteľov, žiakom predstaviť rôzne možnosti trávenia voľného času. V tomto školskom roku sa bude realizovať 18 pohybových modulov a nás teší, že medzi nimi nechýba golf. Cieľom projektu GOLFUJEME V ŠKOLE je predstaviť golf prostredníctvom hry určenej do vnútorných a aj vonkajších podmienok - SHORT GOLF. Je to dostupná a bezpečná forma golfu vďaka mäkkým loptičkám a ľahkým plastovým paliciam. Golf je hra, ktorá sa dá hrať v škole, v telocvični, v prírode.

Minulý rok sa do projektu zapojilo viac ako 250 škôl a viac ako 20 000 žiakov.
Fotogaléria:
 https://skga.sk/galeria/detail/197

Projekt Golfujeme v škole 


Vážená golfová verejnosť, s radosťou vám oznamujeme, že Slovenská golfová asociácia bola úspešná pri získaní dotácie v oblasti športu - Moduly od Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR s projektom Golfujeme v škole.
Projekt prebieha v školskom roku 2022/2023 v termíne od 12. septembra 2022 do 30. júna 2023 a je určený prioritne pre žiakov 2. ročníka počas hodín telesnej a športovej výchovy na I. stupni základných škôl, pričom počet vyučovacích hodín je šesť. Do projektu su zapojený aj žiaci z 3. a 4. ročníka.

Pre našu asociáciu je to prvýkrát, kedy bola so žiadosťou o dotáciu v oblasti športu - Moduly úspešná. Zodpovedný za vedenie projektu je Tomáš Krištof a v prípade akýchkoľvek otázok ho kedykoľvek kontaktujte.

Týmto ďakujeme všetkým, ktorí sa na príprave a úspešnej prezentácii projektu Golfujeme v škole pred komisiou MŠVVaŠ SR spolupodieľali. Osobitne ďakujeme Miroslavovi Kubisovi, ktorý upriamil našu pozornosť na možnosť zúčastniť sa výzvy o poskytnutie dotácie v oblasti športu - Moduly.
 
Do projektu sa zatiaľ zapojili tréneri a inštruktori z Nitrianskeho a Banskobystrického kraja. Od novembra začne výuka aj v Trnavskom a Trenčianskom kraji. Veríme, že v budúcnosti sa do projektu budu zapájať noví” tréneri a inštruktori a tento krásny šport budeme môcť ukázať stále väčšiemu počtu detí s ktorých možno raz vyrastie nový šampión.”
 
Tomáš Krištof
+421 907 071 562
golfujemevskole@skga.sk