Vo štvrtok 10.11. hostil Sedín Golf Resort stretnutie golfových klubov, ktoré aktívne pracujú s mládežou alebo by chceli s mládežou začať pracovať. Stretnutia, organizovaného členmi prezídia Michalom Novotným a Miroslavom Rusnákom a Komisiou pre mládež SKGA sa zúčastnilo 23 zástupcov klubov z celého Slovenska od Bratislavy až po Lomnicu.

Zástupcom klubov bol postupne predstavený projekt Ministerstva školstva MODULY, ktorý je určený na propagáciu golfu pre žiakov druhých ročníkov na základných školách. Tomáš Krištof odprezentoval ako projekt funguje a prvé skúsenosti s praxe.
Ďalej boli účastníci oboznámení s ostatnými projektmi SKGA v oblasti mládeže, ktoré už dlhodobo fungujú. Išlo o golfové krúžky v materských  a základných školách, centrá talentovanej mládeže a regionálne tréningové centrá talentovanej mládeže.
Jednou z hlavných tém bola diskusia, ako prilákať viac detí do golfu a možnosti podpory klubov zo strany SKGA. Počas diskusie odznelo veľa podnetných návrhov a komentárov, ktoré budú zapracované  do už existujúcich, ale aj nových projektov.
Ďakujeme všetkým za účasť, množstvo dobrých nápadov a podnetov a tešíme sa na ďalšie stretnutie.