Pre deti, ktoré sa venujú golfu, organizuje Slovenská golfová asociácia celoslovenskú sériu turnajov pod názvom Túra olympijských nádejí by Rory Sabbatini. Ako je s názvu zrejmé, podujatie kombinuje vznešenú olympijskú myšlienku s menom mimoriadne úspešného slovenského olympijského medailistu v golfe s cieľom vychovať budúcich úspešných golfových olympionikov.

V záujme podporiť rozvoj slovenského mládežníckeho golfu pripravila Komisia pre mládež sériu opatrení s cieľom zaujať väčší počet detí a motivovať ich pre účasť na turnajoch TON. Okrem sprehľadnenia mládežníckych golfových aktivít na samostatnej sekcii venovanej mládeži na podstránke skga.sk/mladez/sportovy-golf sú to aj konkrétne kroky s cieľom znížiť bariéry pre vstup do športového života SKGA.

Základným opatrením je zníženie účastníckeho poplatku pre vstup na turnaj až o 50 percent. To umožňuje hrať deťom špičkové slovenské golfové ihriská v rámci turnajov TON za cenu 10 eur. Okrem toho SKGA zabezpečila pre každého hráča pred každým turnajom jeden košík tréningových loptičiek na rozcvičenie zdarma a pre záujemcov absolvovanie tréningového kola zdarma pred každým hracím víkendom. Tréningové kolá zdarma budú k dispozícii do vyčerpania tejto špeciálnej dotácie.

Detaily opatrení je možné nájsť v propozíciách jednotlivých turnajov.

Zvyšné turnaje TON do konca roka sa budú konať v nasledovných termínoch:

TON 2022 by Rory Sabbatini III. 14.05.2022 v Golf Resort Skalica – linka na informácie o turnaji
TON 2022 by Rory Sabbatini IV. 15.05.2022 v Golf Resort Skalica – linka na informácie o turnaji
TON 2022 by Rory Sabbatini V. 30.07.2022 v Malej Ide pri Košiciach – linka na informácie o turnaji
TON 2022 by Rory Sabbatini VI. 31.07.2022 v Golfovom klube Alpinka Košice – linka na informácie o turnaji
TON 2022 by Rory Sabbatini VII. 10.09.2022 v Golf Resort Skalica – linka na informácie o turnaji
TON 2022 by Rory Sabbatini VIII. 11.09.2022 v Golf Resort Skalica – linka na informácie o turnaji

Viac informácií o akciách pre detí a juniorov nájdete v kalendári mládežníckych podujatí SKGA.