Amatérsky štatút – zmeny, ktoré vstúpia do platnosti od 1.1.2022

Veľké zmeny v golfe, ktoré sme zaznamenali za uplynulých niekoľko rokov pokračujú. Po zavedení nových pravidiel a WHS HCP systému, prišiel čas aj na očakávané úpravy v amatérskom štatúte.

Čo nás teda v tejto oblasti od 1.1.2022 čaká? Ponúkame Vám stručný prehľad nových pravidiel amatérskeho štatútu:

  1. Limity finančnej hodnoty cien.

Amatérsky hráč golfu môže prijať ako výhru v súťaži vecnú cenu, ktorej trhová hodnota nepresahuje 880 Eur.

Cena golfovej trofeje nie je limitovaná.

Prevzatie vecnej ceny vo vyššej hodnote, než 880 Eur, aj po 1.1.2022 vyústi do straty amatérskeho štatútu.

Obmedzenia výšky finančnej hodnoty ceny sa netýkajú súťaží v presnosti, dĺžke, alebo obtiažnosti golfového úderu (takáto súťaž však nesmie byť súčasťou riadnej golfovej hry – odpalisko/jamkovisko).

Výnimkou je hole in one, kde je možné vyhrať cenu aj v priebehu riadnej golfovej hry, ak je dĺžka úderu potrebného na víťazstvo v súťaži hole in one minimálne 45 metrov.

Finančný limit sa netýka vzájomných stávok medzi jednotlivými hráčmi, či tímami.

Amatérsky golfista môže v tzv. scratch súťaži prevziať finančnú odmenu za umiestnenie, vo výške max. 880 Eur.

Scratch súťaž je golfová súťaž, v ktorej si hráči neuplatňujú v žiadnej z kategórií HCP, hrá sa teda výhradne brutto.

Národná golfová autorita (SKGA) má právo upraviť povolenú výšku výhry podľa svojho uváženia (len smerom dole).

  1. Nosenie loga na oblečení a výstroji

Amatérsky golfista nie je limitovaný vo veci nosenia loga svojich sponzorov, ani v prijímaní odmeny       za nosenie loga, ktorá slúži na účely ďalšej prípravy a zabezpečenia športovej činnosti golfistu.

Usporiadateľ podujatia môže obmedziť počet partnerov a reklamných plôch, ktoré môže mať amatérsky golfista na danom podujatí na oblečení a výstroji.

Rastislav Michalák, predseda ŠTK SKGA

Generálny partner

Hlavní partneri

 

Mediálni partner

 

 

Partneri

    

 

SKGA NEWSLETTER