Čo sa stalo s našimi hendikepmi?

Pristúpením k novému svetovému HCP systému a od spustenia nesúťažných výsledkov a nesúťažných športových podujatí, začal sa naplno prejavovať nový svetový HCP systém. Denne dostávame otázky, prečo sa HCP zlepšil, či zhoršil, prípadne prečo a ako sa to stalo. Pre niektorých hráčov je zhoršený HCP dokonca vecou cti, či spoločenského statusu.

Je dôležité si uvedomiť, že HCP index neslúži na nič iné, než na to, aby hráči pri súťaži, alebo kole hranom so zohľadnením HCP dostali primeraný počet rán „k dobru“ a aby mohli férovo súťažiť s ostatnými (primerane svojej výkonnosti) a mať dobrý pocit z hry. Nosiť si s HCP 15 pravidelne z turnajov po 20 STBF bodov a jednoznačne hrať mimo tento HCP index, nie je príjemné ani pre hráča samotného, ani pre jeho spoluhráčov.

Hráčov, ktorým bol novým systémom pomerne výrazne upravený HCP index môžeme zaradiť do niekoľkých skupín.

  1. Hráči, ktorí ostali na zamrazenom HCP.

Títo hráči mali HCP 18,4 a viac, prípadne si po 18,4 postupne zhoršovali a tam ostali. V posledných rokoch totiž HCP nad 18,5 bolo možné len zlepšovať, nie zhoršovať. Systém teda zámerne ignoroval výsledky, ktoré by viedli k zhoršeniu HCP. Ku 1.4.2020 však posledných 20 odohratých kôl hráča spadlo do započítavanej histórie hráča a z nich bolo použitých 8 najlepších pre výpočet aktuálneho HCP indexu. A v tomto prípade môže byť zmena HCP indexu veľmi výrazná, žiaľ smerom k zhoršeniu.

  1. Hráči, ktorí majú odohratých málo výsledkov.

U niektorých hráčov musel nový HCP systém siahnuť pre 20 odohratých kôl veľmi hlboko do histórie, do čias ich úplných začiatkov. Sú hráči, pri ktorých čerpal až v roku 2010, možno aj ďalej. V takomto prípade je v 20 odohratých kolách zachytená celá hráčova história a horšie výsledky zo začiatkov stiahnu HCP index smerom k zhoršeniu.

  1. Hráči, ktorí mali pred cca 20 kolami vysokú výkonnosť a momentálne ju nedosahujú.

Niektorí hráči boli pred 20 kolami na vrchole sezóny a výkonnosti (mnohým to vychádza na koniec leta 2020). Ak v tom čase dosiahli vo viacerých kolách po sebe nízku prepočítanú odchýlku a v súčasnosti túto výkonnosť nemajú, veľmi jednoducho sa môže stať, že dobré odchýlky budú vytlačené tohtoročnými, horšími a HCP index môže poskočiť.

Samozrejme, existuje ešte mnoho iných spôsobov a situácií, kedy sa HCP indexy môžu výraznejšie meniť, tieto vyššie spomenuté sú však pravdepodobne najčastejšie.

Je dôležité si uvedomiť, že systém, na aký sme boli zvyknutí je už minulosťou. Stále hráme na rany, prípadne stablefordové body, tieto sú však dôležité len pre vyhodnotenie daného kola, alebo turnaja. Získať 38 STBF bodov dnes neznamená automaticky zlepšenie HCP. HCP skupiny, ako sme ich poznali a pevne určené zlepšovanie HCP za každý STBF bod nad 36 (podľa výšky HCP) sú už minulosťou. Tiež ochranná zóna a automatické zhoršovanie HCP pri jej nedosiahnutí. Dnes sa pokojne môže stať, že hráč s 38 bodmi HCP index zhorší a hráč napr. s 32 bodmi HCP index udrží, alebo zlepší.

Prepočítaná odchýlka za dané kolo sa vyráta takto, odporúčame to však ponechať na náš server.

Prepočítaná odchýlka – PO – výpočet (vzorec pre výpočet pri hre na rany):

  • PO = (113 : Slope Rating) x (UHV – CR – PCC úprava)

Prepočítaná odchýlka – PO – výpočet (vzorec pre výpočet pri hre na STBF):

  • PO = (113 : Slope Rating) x (PAR + HR (HCP rany) – (získané body – 36) – CR – PCC úprava)

Osem najlepších odchýlok z posledných dvadsiatich následne spriemerujeme a získame aktuálny HCP index. Do výpočtu ešte zasiahnu aj aktuálne podmienky na ihrisku, prípadné trestné opravy a mäkká a tvrdá závora. Tieto komplikovanejšie postupy nájdete v článkoch o novom HCP, ktoré sme zverejnili na webe SKGA pred časom, tiež v brožúre o HCP systéme, alebo v Pravidlách pre HCP, ktoré Vám môžeme zaslať v PDF formáte elektronicky.

Čas strávený prepočtami HCP indexu, prípadne hľadaním neexistujúcich chýb v už uskutočnených prepočtoch a výsledkoch je možno lepšie prežiť na ihrisku a užiť si hru. HCP index nie je to podstatné, o čo v golfe ide a nie je jediným cieľom hry.

Ak ste však presvedčení o nejakej chybe, samozrejme kontaktujte stk@skga.sk

Prajeme Vám peknú hru.

 

 

Generálny partner

Hlavní partneri

 

Mediálni partner

 

Partneri

    

 

SKGA NEWSLETTER