2019

Názov dokumentu Pridané Aktualizované
Audit 2018_1.pdf 06.04.2022 06.04.2022
Kalendár 2019_1.pdf 06.04.2022 06.04.2022
Mediálna analýza_1.pdf 06.04.2022 06.04.2022
Mediálna analýza-1_1.pdf 06.04.2022 06.04.2022
Návrh plánu činnosti na rok 2019_1.pdf 06.04.2022 06.04.2022
Novelizácia stanov SKGA_16.1.2019_1.pdf 06.04.2022 06.04.2022
Pozvánka na Konferenciu SKGA o.z. 7.2.2019v_1.pdf 06.04.2022 06.04.2022
Prezenčná listina Konferencie o.z. 7.2.2019_1.pdf 06.04.2022 06.04.2022
Príloha zápisnice_1.pdf 06.04.2022 06.04.2022
Program Konferencie SKGA o.z. 7.2.2019_1.pdf 06.04.2022 06.04.2022
Rozpočet 2019_1.pdf 06.04.2022 06.04.2022
Správa volebnej komisie z Konferencie 7.2.2019_1.pdf 06.04.2022 06.04.2022
Stanovy 2019_1.pdf 06.04.2022 06.04.2022
Stanovy SKGA 2018 zmena 16.1.2019_1.pdf 06.04.2022 06.04.2022
Výročná správa o činnosti kontrolóra za rok 2018_2.pdf 06.04.2022 06.04.2022
Výročná správa o činnosti SKGA o.z. za rok 2018_1.pdf 06.04.2022 06.04.2022