2020

Názov dokumentu Pridané Aktualizované
Kalendár 2020_1.pdf 06.04.2022 06.04.2022
Návrh plánu činnosti na rok 2020_1.pdf 06.04.2022 06.04.2022
Pozvánka na konferenciu 2020_1.pdf 06.04.2022 06.04.2022
Prezenčná listina Konferencia SKGA 26.2.2020_2.pdf 06.04.2022 06.04.2022
Program konferencie 2020_1.pdf 06.04.2022 06.04.2022
Report online za rok 2019 SKGA_1.pptx 06.04.2022 06.04.2022
Rozpočet 2020_1.pdf 06.04.2022 06.04.2022
Výročná správa o činnosti kontrolóra za rok 2019_2.pdf 06.04.2022 06.04.2022
Výročná správa o činnosti SKGA o.z. za rok 2019_1.pdf 06.04.2022 06.04.2022