POVINNE ZVEREJŇOVANÉ ÚDAJE

Právne údaje:

2016

Pozvánka na riadnu volebnú Konferenciu o.z. 28.11.2016
Program Konferencie SKGA o.z. 28.11.2016
Zápisnica Konferencia SKGA o.z. 28.11.2016
Prezenčná listina Konferencia SKGA o.z. 28.11.2016

2017

Stanovy SKGA

Pozvánka na Konferenciu 2017
Prezenčná listina Konferencia 15.2.2017
Program_konferencie_2017

Správa volebnej komisie z  Konferencie 15.02.2017 III
Zápisnica Konferencia SKGA 15.02.2017
Rozpočet SKGA 2017

2018

Pozvánka na Konferenciu 15.2.2018
Program Konferencie SKGA o.z. 15.2.2018
Prezenčná listina Konferencia SKGA o.z. 15.2.2018
Rozpočet 2018
Reprezentácia 2018 Plán činnosti
Kalendár reprezentácie 2018
Reprezentácia 2018 Success Program
Reprezentácia 2018 výjazdy
Zápisnica Konferencia SKGA o.z. 15.2.2018

Pozvánka na Konferenciu SKGA zzpo v likvidácii 2018
Program Konferencia SKGA z.z.p.o. v likvidácii 15.2.2018
Prezenčná listina Konferencia SKGA z.z.p.o._v_likvidácii 15.2.2018
Zápisnica Konferencia SKGA z.z.p.o. v likvidácii 15.2.2018
Výročná správa SKGA 2017

Výročná správa 2017 – Dodatok správy nezávislého audítora k výročnej správe za rok 2017

NÁRODNÝ DEŇ GOLFU 2018 – pravidlá súťaže

Zápisnica – zasadanie Komisie pre mládež október/2018

2019

Pozvánka na Konferenciu SKGA o.z. 7.2.2019
Program Konferencie SKGA o.z. 7.2.2019
Prezenčná listina Konferencie o.z. 7.2.2019
Rozpočet 2019
Výročná správa o činnosti SKGA o.z. za rok 2018
Audit 2018
Výročná správa o činnosti kontrolóra za rok 2018
Návrh plánu činnosti na rok 2019
Kalendár 2019
Novelizácia stanov SKGA_16.1.2019
Stanovy SKGA 2018 zmena 16.1.2019
Mediálna analýza-1
Mediálna analýza
Zápisnica Konferencia SKGA 7.2.2019
Správa volebnej komisie z  Konferencie 7.2.2019

Stanovy 2019

Statues of the Slovak Golf Association

Zápisnica –  zasadanie Komisie pre mládež september/2019

Príloha zápisnice

2020

Program konferencie 2020
Pozvánka na konferenciu 2020
Výročná správa o činnosti SKGA o.z. za rok 2019

Výročná správa o činnosti kontrólora za rok 2019
Rozpočet 2020
Návrh plánu činnosti na rok 2020
Kalendár 2020
Report online za rok 2019 SKGA

Zápisnica z Konferencie SKGA 2020


Ekonomické údaje:

2017

 Zmluva 0099/2017/SŠSŠM a poskytnutí príspevku uznanému športu zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pre oblasť športu v roku 2017.

T.O.B. BMW – Slovenská golfová asociácia

Zmluva o sponzorstve Tatrabanka-Slovenská golfová asociácia

Vyúčtovanie sponzorstva Tatrabanka 2017

Zmluva sponzorstve – barter Lucka – Vodax – SKGA 2017

KPMG – Zmluva o šírení reklamy 2017

Zmluva Národné športové centrum – Slovenská golfová asociácia

R&A Foundation – dar tréningové sady ShortGolf

2018

Zmluva o štátnom príspevku 2018

Raiffeisenbank_2018
Raiffeisenbank 2018 – Doklady

Zmluva o sponzorstve v športe Tatra banka 2018
Tatra banka čerpanie 2018

ME – podprogram 02603 Národné športové projekty MŠVVaŠ
ME – podprogram 02603 Národné športové projekty 2018 MŠVVaŠ – vyúčtovanie

Zmluva o sponzorstve – barter – Vodax – Lucka – SKGA 2018
Vodax – Lucka 2018 – vyúčtovanie

KPMG Zmluva o šírení reklamy 2018

ZMLUVA O SPONZORSTVE V S_PORTE_O lympic_Casino_Slovakia_2018

Olympic Casino Slovakia 2018 – plnenie

2019

Zmluva – Príspevok Uznanému Športu 2019
Dodatok č. 1 k zmluve č. 0064/2019/SŠ
Zmluva o reklame T.O.B. BMW 2019

Zmluva o sponzorstve v športe_KPMG_2019

KPMG 2019 plnenie

Zmluva o spolupráci a vzájomnom poskytnutí služieb 2019

Media RTVS, s. r. o. 2019 – vyúčtovanie

Zmluva o sponzorstve – barter – Vodax – Lucka- 2019

Vodax – Lucka 2019 – vyúčtovanie

NŠC – Priebežné čerpanie 2019

2020

Zmluva – Príspevok uznanému šprotu_2020

Zmluva o spolupráci a vzájomnom poskytnutí služieb Media RTVS 2020

Zmluva o zabezpečení prezentácie – Vodax 2020

Finančné údaje:

Vyúčtovanie finančných prostriedkov február 2017
Vyúčtovanie finančných prostriedkov marec 2017
Vyúčtovanie finančných prostriedkov apríl 2017
Vyúčtovanie finančných prostriedkov máj 2017 – príjmy
Vyúčtovanie finančných prostriedkov máj 2017 – doklady
Vyúčtovanie finančných prostriedkov jún 2017 – príjmy
Vyúčtovanie finančných prostriedkov jún 2017 – doklady
Vyúčtovanie finančných prostriedkov júl 2017 – príjmy
Vyúčtovanie finančných prostriedkov júl 2017 – doklady
Vyúčtovanie finančných prostriedkov august 2017 – príjmy
Vyúčtovanie finančných prostriedkov august 2017 – doklady
Vyúčtovanie finančných prostriedkov september 2017 – príjmy
Vyúčtovanie finančných prostriedkov september 2017 – doklady
Vyúčtovanie finančných prostriedkov október 2017 – príjmy
Vyúčtovanie finančných prostriedkov október 2017 – doklady
Vyúčtovanie finančných prostriedkov november 2017 – príjmy
Vyúčtovanie finančných prostriedkov november 2017 – doklady
Vyúčtovanie finančných prostriedkov december 2017 – príjmy
Vyúčtovanie finančných prostriedkov december 2017 – doklady

Vyúčtovanie finančných prostriedkov rok 2017 Príjmy
Vyúčtovanie finančných prostriedkov rok 2017 Doklady

2018

Vyúčtovanie finančných prostriedkov január 2018 – príjmy
Vyúčtovanie finančných prostriedkov január 2018 – doklady
Vyúčtovanie finančných prostriedkov február 2018 – príjmy
Vyúčtovanie finančných prostriedkov február 2018 – doklady
Vyúčtovanie finančných prostriedkov marec 2018 – príjmy
Vyúčtovanie finančných prostriedkov marec 2018 – doklady
Vyúčtovanie finančných prostriedkov apríl 2018 – príjmy
Vyúčtovanie finančných prostriedkov apríl 2018 – doklady
Vyúčtovanie finančných prostriedkov máj 2018 – príjmy
Vyúčtovanie finančných prostriedkov máj 2018 – doklady
Vyúčtovanie finančných prostriedkov jún 2018 – príjmy
Vyúčtovanie finančných prostriedkov jún 2018 – doklady
Vyúčtovanie finančných prostriedkov júl 2018 – príjmy
Vyúčtovanie finančných prostriedkov júl 2018 – doklady
Vyúčtovanie finančných prostriedkov august 2018 – príjmy
Vyúčtovanie finančných prostriedkov august 2018 – doklady
Vyúčtovanie finančných prostriedkov september 2018 – príjmy
Vyúčtovanie finančných prostriedkov september 2018 – doklady
Vyúčtovanie finančných prostriedkov október 2018 – príjmy

Vyúčtovanie finančných prostriedkov október 2018 – doklady
Vyúčtovanie finančných prostriedkov november 2018 – príjmy
Vyúčtovanie finančných prostriedkov november 2018 – doklady

Vyúčtovanie finančných prostriedkov december 2018 – príjmy

Vyúčtovanie finančných prostriedkov december 2018 – doklady

Vyúčtovanie finančných prostriedkov rok 2018 Príjmy

Vyúčtovanie finančných prostriedkov rok 2018 Doklady

NŠC – čerpanie 2018 Doklady

2019

Vyúčtovanie finančných prostriedkov január 2019 – príjmy

Vyúčtovanie finančných prostriedkov január 2019 – doklady

Vyúčtovanie finančných prostriedkov február 2019 – príjmy

Vyúčtovanie finančných prostriedkov február 2019 – doklady

Vyúčtovanie finančných prostriedkov marec 2019 – príjmy

Vyúčtovanie finančných prostriedkov marec 2019 – doklady

Vyúčtovanie finančných prostriedkov apríl 2019 – príjmy

Vyúčtovanie finančných prostriedkov apríl 2019 – doklady

Vyúčtovanie finančných prostriedkov máj 2019 – príjmy

Vyúčtovanie finančných prostriedkov máj 2019 – doklady

Vyúčtovanie finančných prostriedkov jún 2019 – príjmy

Vyúčtovanie finančných prostriedkov jún 2019 – doklady

Vyúčtovanie finančných prostriedkov júl 2019 – príjmy

Vyúčtovanie finančných prostriedkov júl 2019 – doklady

Vyúčtovanie finančných prostriedkov august 2019 – príjmy

Vyúčtovanie finančných prostriedkov august 2019 – doklady

Vyúčtovanie finančných prostriedkov september 2019 – príjmy

Vyúčtovanie finančných prostriedkov september 2019 – doklady

Vyúčtovanie finančných prostriedkov október 2019 – príjmy

Vyúčtovanie finančných prostriedkov október 2019 – doklady

Vyúčtovanie finančných prostriedkov november 2019 – príjmy

Vyúčtovanie finančných prostriedkov november 2019 – doklady

Vyúčtovanie finančných prostriedkov december 2019 – príjmy

Vyúčtovanie finančných prostriedkov december 2019 – doklady

Vyúčtovanie finančných prostriedkov rok 2019, január 2020 – príjmy

Vyúčtovanie finančných prostriedkov rok 2019, január 2020 – doklady

Vyúčtovanie finančných prostriedkov za rok 2019 – príjmy

Vyúčtovanie finančných prostriedkov za rok 2019 – doklady

2020

Vyúčtovanie finančných prostriedkov január 2020 – príjmy

Vyúčtovanie finančných prostriedkov január 2020 – doklady

Vyúčtovanie finančných prostriedkov február 2020 – príjmy

Vyúčtovanie finančných prostriedkov február 2020 – doklady

Vyúčtovanie finančných prostriedkov marec 2020 – príjmy

Vyúčtovanie finančných prostriedkov marec 2020 – doklady

Vyúčtovanie finančných prostriedkov apríl 2020 – príjmy

Vyúčtovanie finančných prostriedkov apríl 2020 – doklady

Vyúčtovanie finančných prostriedkov máj 2020 – príjmy

Vyúčtovanie finančných prostriedkov máj 2020 – doklady

Vyúčtovanie finančných prostriedkov jún 2020 – príjmy

Vyúčtovanie finančných prostriedkov jún 2020 – doklady

Vyúčtovanie finančných prostriedkov júl 2020 – príjmy

Vyúčtovanie finančných prostriedkov júl 2020 – doklady

Evidenčné údaje:

Register fyzických osôb SKGA
RFOS_Činnosti – register
Rozhodcovské licencie 2019
Register fyzických osôb SKGA – príslušnosť k PO
RPOS_Právnické osoby
Register právnických osôb SKGA – športové činnosti
Register talentovanej mládeže 2017

Centrum talentovanej mládeže 2018

Register talentovanej mládeže 2018

Register – aktívni športovci do 23 rokov 2018

Register Centrum talentovanej mládeže 2019

Register talentovanej mládeže 2019

Register – aktívni športovci do 23 rokov 2019

Zoznam športovcov

Podmienky pridelenia CTM

Štatutári SKGA o.z.

Osoby oprávnené na vykonávanie skúšky na získanie HCP 54

Generálny partner

Hlavní partneri

 

Mediálni partner

 

Partneri

    

 

SKGA NEWSLETTER