Právne

Názov dokumentu Pridané Aktualizované
Audit 2018.pdf 30.03.2022 30.03.2022
Kalendár 2019.pdf 30.03.2022 30.03.2022
Mediálna analýza.pdf 30.03.2022 30.03.2022
Mediálna analýza-1.pdf 30.03.2022 30.03.2022
Návrh plánu činnosti na rok 2019.pdf 30.03.2022 30.03.2022
Novelizácia stanov SKGA_16.1.2019.pdf 30.03.2022 30.03.2022
Pozvánka na Konferenciu SKGA o.z. 7.2.2019v.pdf 30.03.2022 30.03.2022
Prezenčná listina Konferencie o.z. 7.2.2019.pdf 30.03.2022 30.03.2022
Príloha zápisnice.pdf 30.03.2022 30.03.2022
Program Konferencie SKGA o.z. 7.2.2019.pdf 30.03.2022 30.03.2022
Rozpočet 2019.pdf 30.03.2022 30.03.2022
Správa volebnej komisie z Konferencie 7.2.2019.pdf 30.03.2022 30.03.2022
Stanovy 2019.pdf 30.03.2022 30.03.2022
Stanovy SKGA 2018 zmena 16.1.2019.pdf 30.03.2022 30.03.2022
Výročná správa o činnosti kontrolóra za rok 2018_1.pdf 30.03.2022 30.03.2022
Výročná správa o činnosti SKGA o.z. za rok 2018.pdf 30.03.2022 30.03.2022
Zápisnica Konferencia SKGA 7.2.2019.pdf 30.03.2022 30.03.2022
Zápisnica zasadanie Komisie mládeže SKGA september_2019.pdf 30.03.2022 30.03.2022
Výsledky športovcov golfu NŠC 2017-2021_2.xlsx 30.03.2022 30.03.2022