Právne

Názov dokumentu Pridané Aktualizované
Kalendár 2020.pdf 30.03.2022 30.03.2022
Návrh plánu činnosti na rok 2020.pdf 30.03.2022 30.03.2022
Pozvánka na konferenciu 2020.pdf 30.03.2022 30.03.2022
Prezenčná listina Konferencia SKGA 26.2.2020.pdf 30.03.2022 30.03.2022
Program konferencie 2020.pdf 30.03.2022 30.03.2022
Report online za rok 2019 SKGA.pptx 30.03.2022 30.03.2022
Rozpočet 2020.pdf 30.03.2022 30.03.2022
Výročná správa o činnosti kontrolóra za rok 2019_1.pdf 30.03.2022 30.03.2022
Výročná správa o činnosti SKGA o.z. za rok 2019.pdf 30.03.2022 30.03.2022
Zápisnica Konferencia SKGA 2020.pdf 30.03.2022 30.03.2022