Finančné

Názov dokumentu Pridané Aktualizované
Vyúčtovanie finančných prostriedkov 2023 - január - príjmy 09.02.2023 09.02.2023
Vyúčtovanie finančných prostriedkov 2023 - január - doklady 09.02.2023 09.02.2023
Vyúčtovanie sponzorstva Viktória Krnáčová január 2023 17.02.2023 17.02.2023
Vyúčtovanie finančných prostriedkov moduly 2023 - január - príjmy 24.02.2023 24.02.2023
Vyúčtovanie finančných prostriedkov moduly 2023 - január - doklady 24.02.2023 24.02.2023
Priebežné čerpanie PUŠ 2022 - január 2023 - príjmy 24.02.2023 24.02.2023
Priebežné čerpanie PUŠ 2022 - január 2023 - doklady 24.02.2023 24.02.2023
Vyúčtovanie sponzorstva Viktória Krnáčová február 2023 15.03.2023 15.03.2023
Vyúčtovanie finančných prostriedkov moduly 2023 - február - príjmy 22.03.2023 22.03.2023
Vyúčtovanie finančných prostriedkov moduly 2023 - február - doklady 22.03.2023 22.03.2023
Vyúčtovanie finančných prostriedkov 2023 - február - príjmy 22.03.2023 22.03.2023
Vyúčtovanie finančných prostriedkov 2023 - február - doklady 22.03.2023 22.03.2023
Priebežné čerpanie PUŠ 2022 - február 2023 - príjmy 22.03.2023 22.03.2023
Priebežné čerpanie PUŠ 2022 - február 2023 - doklady 22.03.2023 22.03.2023
Vyúčtovanie finančných prostriedkov 2023 - marec - príjmy 24.04.2023 24.04.2023
Vyúčtovanie finančných prostriedkov 2023 - marec - doklady 24.04.2023 24.04.2023
Vyúčtovanie finančných prostriedkov moduly 2023 - marec - príjmy 24.04.2023 24.04.2023
Vyúčtovanie finančných prostriedkov moduly 2023 - marec - doklady 24.04.2023 24.04.2023
Vyúčtovanie sponzorstva Viktória Krnáčová marec 2023 25.04.2023 25.04.2023
Vyúčtovanie sponzorstva Viktória Krnáčová apríl 2023 12.05.2023 12.05.2023
Vyúčtovanie finančných prostriedkov moduly 2023 - apríl - príjmy 24.05.2023 24.05.2023
Vyúčtovanie finančných prostriedkov moduly 2023 - apríl - doklady 24.05.2023 24.05.2023
Vyúčtovanie finančných prostriedkov 2023 - apríl - príjmy 24.05.2023 24.05.2023
Vyúčtovanie finančných prostriedkov 2023 - apríl - doklady 24.05.2023 24.05.2023
Vyúčtovanie sponzorstva Viktória Krnáčová máj 2023 23.06.2023 23.06.2023
Vyúčtovanie finančných prostriedkov moduly 2023 - máj - doklady 23.06.2023 23.06.2023
Vyúčtovanie finančných prostriedkov 2023 - máj - príjmy 23.06.2023 23.06.2023
Vyúčtovanie finančných prostriedkov 2023 - máj - doklady 23.06.2023 23.06.2023
Vyúčtovanie finančných prostriedkov 2023 - jún - príjmy 12.07.2023 12.07.2023
Vyúčtovanie finančných prostriedkov 2023 - jún - doklady 12.07.2023 12.07.2023
Vyúčtovanie finančných prostriedkov moduly 2023 - jún - príjmy 12.07.2023 12.07.2023
Vyúčtovanie finančných prostriedkov moduly 2023 - jún - doklady 12.07.2023 12.07.2023
Vyúčtovanie sponzorstva Viktória Krnáčová jún 2023 12.07.2023 12.07.2023
Vyúčtovanie finančných prostriedkov moduly 2023 - júl - doklady 01.08.2023 01.08.2023
Vyúčtovanie finančných prostriedkov moduly 2023 - júl - príjmy 01.08.2023 01.08.2023
Vyúčtovanie finančných prostriedkov 2023 - júl - príjmy 21.08.2023 21.08.2023
Vyúčtovanie finančných prostriedkov 2023 - júl - doklady 21.08.2023 21.08.2023
Vyúčtovanie sponzorstva Viktória Krnáčová júl 2023 21.08.2023 21.08.2023
Vyúčtovanie finančných prostriedkov 2023 - august - príjmy 05.09.2023 05.09.2023
Vyúčtovanie finančných prostriedkov 2023 - august - doklady 05.09.2023 05.09.2023
Vyúčtovanie sponzorstva Viktória Krnáčová august 2023 18.09.2023 18.09.2023