Predpisy SKGA

Názov dokumentu Pridané Aktualizované
Amatérsky štatút – s výkladmi.pdf 29.03.2022 29.03.2022
Amatérsky štatút 2022.pdf 29.03.2022 29.03.2022
Disciplinárny poriadok.pdf 29.03.2022 29.03.2022
Etiketa – otázky.pdf 29.03.2022 29.03.2022
Finančné podmienky pre organizovanie majstrovských súťaží SKGA.pdf 29.03.2022 29.03.2022
Hard card SKGA 2020.pdf 29.03.2022 29.03.2022
Kódex správania a postupy pri disciplinárnom priestupku na podujatiach SKGA.pdf 29.03.2022 29.03.2022
Manuál na usporiadanie majstrovských súťaží.pdf 29.03.2022 29.03.2022
Národný golfový program SKGA – Hraj golf Slovensko.pdf 29.03.2022 29.03.2022
Národný golfový program SKGA – Školy a krúžky.pdf 29.03.2022 29.03.2022
Osoby oprávnené na udeľovanie hcp 54.pdf 29.03.2022 29.03.2022
Osoby oprávnené na vykonanie skúšky na získanie hcp 54.pdf 29.03.2022 29.03.2022
Podmienky pridelenia podpory klubom pre spoluprácu so školami a materskými školami 2023/2024 23.02.2023 23.02.2023
Podmienky pridelenia statusu CTM klubom 2023 23.02.2023 23.02.2023
Pravidlá Amatérskeho štatútu.pdf 29.03.2022 29.03.2022
Pravidlá pre hendikepy 2020.pdf 29.03.2022 29.03.2022
Prihlasovanie na zahraničné turnaje cez SKGA.pdf 29.03.2022 29.03.2022
Príloha k manuálu na usporiadanie majstrovských súťaží SKGA.pdf 29.03.2022 29.03.2022
Registračný poriadok.pdf 29.03.2022 29.03.2022
Smernica HCP 2022 13.05.2022 13.05.2022
Smernica SKGA o obehu a kontrole účtovných dokladov a o podpisových oprávneniach.pdf 29.03.2022 29.03.2022
Smernica SKGA nominácie rozhodcov SKGA.pdf 29.03.2022 29.03.2022
Smernica SKGA normovacej komisie SKGA.pdf 29.03.2022 29.03.2022
Smernica SKGA o poskytnutí príspevku na účel športu mládeže a príspevku na účel rozvoja talentovaných športovcov.pdf 29.03.2022 29.03.2022
Smernica SKGA o udeľovaní licencie na výkon činnosti športového rozhodcu.pdf 29.03.2022 29.03.2022
Smernica SKGA o udeľovaní licencie na výkon činnosti trénera a licencie na výkon činnosti inštruktora športu 26.09.2022 26.09.2022
Smernica SKGA o verejnom obstarávaní - Príloha č. 1 – finančné limity.pdf 29.03.2022 29.03.2022
Smernica SKGA o verejnom obstarávaní - Príloha č. 2 – požiadavka.pdf 29.03.2022 29.03.2022
Smernica SKGA o verejnom obstarávaní - Príloha č. 3 – výzva na predloženie ponuky.pdf 29.03.2022 29.03.2022
Smernica SKGA o verejnom obstarávaní - Príloha č. 4 – záznam prieskum trhu pri zákazke s nízkou hodnotou.pdf 29.03.2022 29.03.2022
Smernica SKGA o verejnom obstarávaní.pdf 29.03.2022 29.03.2022
Smernica SKGA pre činnosť ŠTK SKGA.pdf 29.03.2022 29.03.2022
Smernica SKGA pre usporiadanie turnajov s úpravou HCP na serveri SKGA.pdf 29.03.2022 29.03.2022
Smernica SKGA pre usporiadanie turnajov s úpravou HCP.pdf 29.03.2022 29.03.2022
Smernica SKGA zápisnice.pdf 29.03.2022 29.03.2022
Smernica WHS – nesúťažný výsledok.pdf 29.03.2022 29.03.2022
Stanovy SKGA.pdf 29.03.2022 29.03.2022
Súťažný poriadok SKGA.pdf 29.03.2022 29.03.2022
Uznesenie prezídia SKGA č. 4 zo dňa 7.3.2018.pdf 29.03.2022 29.03.2022
Všeobecné otázky z pravidiel.pdf 29.03.2022 29.03.2022
Žiadosť o pridelenie statusu CTM 2022.pdf 29.03.2022 29.03.2022