PREDPISY SKGA

Predpisy SKGA

Podmienky pridelenia CTM
Disciplinárny poriadok
Finančné podmienky pre organizovanie majstrovských súťaží SKGA
Hard card SKGA 2020

Kódex správania a postupy pri disciplinárnom priestupku na podujatiach SKGA
Manuál na usporiadanie majstrovských súťaží
Pravidlá Amatérskeho štatútu
Prihlasovanie na zahraničné turnaje cez SKGA
Príloha k manuálu na usporiadanie majstrovských súťaží SKGA
Smernica SKGA pre usporiadanie turnajov s úpravou HCP na serveri SKGA
Registračný poriadok
Smernica HCP 2020
OSVEDČENIE O UDELENÍ HCP S HODNOTOU HCP 54
OSVEDČENIE O ÚSPEŠNOM ABSOLVOVÁNÍ SKÚŠKY NA ZÍSKANIE HCP S HODNOTOU 54
Metodický pokyn k uplatňovaniu Smernice HCP
Smernica nominácie rozhodcov SKGA
Smernica normovacej komisie SKGA
Smernica pre činnosť ŠTK SKGA
Smernica Slovenskej golfovej asociácie o udeľovaní licencie na výkon činnosti trénera a licencie na výkon činnosti inštruktora športu
Smernica SKGA o udeľovaní licencie na výkon činnosti športového rozhodcu
Smernica pre usporiadanie turnajov s úpravou HCP
Smernica WHS – nesúťažný výsledok

Pravidlá pre hendikepy 2020

Stanovy SKGA
Súťažný poriadok SKGA

Etiketa – otázky
Všeobecné otázky z pravidiel

Uznesenie prezídia SKGA č. 4 zo dňa 7.3.2018

Smernica SKGA o poskytnutí príspevku na účel športu mládeže a príspevku na účel rozvoja talentovaných športovcov

Zoznam osôb oprávnených na vykonanie skúšky na získanie HCP 54

Zoznam osôb oprávnených na udelenie HCP 54

 

 

 

 

 

Generálny partner

Hlavní partneri

 

Mediálni partner

 

Partneri

    

 

SKGA NEWSLETTER