ZÁPISNICE Z PREZÍDIA

  1. ZÁPISNICE Z PREZÍDIA

2016
Zápisnica z Prezídium 07/2016
Zápisnica z Prezídium 08/2016

2017
Zápisnica Prezídium 01/2017

Zápisnica Prezídium 02/2017
Zápisnica Prezídium 03/2017
Zápisnica Prezídium 04/2017
Zápisnica Prezídium 05/2017
Zápisnica Prezídium 06/2017
Zápisnica Prezídium 07/2017
Zápisnica Prezídium 08/2017
Zápisnica Prezídium 09/2017
Zápisnica Prezídium 10/2017
Zápisnica Prezídium 11/2017
Zápisnica Prezídium 12/2017
Zápisnica Prezídium 13/2017

2018

Zápisnica z prezídia 01/2018
Zápisnica z prezídia 02/2018
Zápisnica z prezídia 03/2018
Uznesenie prezídia SKGA č. 4 zo dňa 7.3.2018
Zápisnica z prezídia 04/2018
Zápisnica z prezídia 05/2018
Zápisnica z prezídia 06/2018
Zápisnica z prezídia 07/2018
Zápisnica z prezídia 08/2018
Zápisnica z prezídia 09/2018
Zápisnica z prezídia 10/2018
Zápisnica z prezídia 11/2018
Zápisnica z prezídia 12/2018

2019

Zápisnica z prezídia 01/2019
Zápisnica z prezídia 02/2019
Zápisnica z prezídia 03/2019
Zápisnica z prezídia 4/2019
Zápisnica z prezídia 05/2019
Zápisnica z prezídia 06/2019
Zápisnica z prezídia 07/2019
Zápisnica z prezídia 08/2019
Zápisnica z prezídia 09/2019

Zápisnica z prezídia 10/2019

Zápisnica z prezídia 11/2019

Príloha zápisnice z prezídia 11/2019 – Správa o kontrolnej činnosti revíznej komisie

2020

Zápisnica z prezídia 01/2020
Zápisnica z prezídia 02/2020

Zápisnica z prezídia 03/2020

Zápisnica z prezídia 4/2020

príloha zápisnice z prezídia 04/2020 – Rebríčkový poriadok 2020

Zápisnica z prezídia 5/2020

Zápisnica z prezídia 6/2020

Zápisnica z prezídia 7/2020

Zápisnica z prezídia 8/2020

 

 

 

 

 

 

 

Generálny partner

Hlavní partneri

 

Mediálni partner

 

Partneri

    

 

SKGA NEWSLETTER