ESGA ME 2017 v kategóriách 70+ (Masters), 75+ (Super Masters), Česko

Udalosť roka vo vekovej kategórii 70+, teda ESGA ME družstiev Senior Masters, usporiadala v dňoch 18.-20.07 2017 česká seniorská asociácia. Podujatie sa každoročne poriada rovnako ako v kategórii 55+ v paralelne hraných turnajoch v hodnotení Stableford Brutto a Netto. Po prvý raz ESGA na turnaji testovala tiež životaschopnosť novej kategórie 75+.

CUP 70+: Slovenská seniorská asociácia vyslala na podujatie jedno družstvo(v hodnotení stbf Netto) v zložení:

Viliam Maroš(kapitán), Dušan Bohňa, Andrej Černák, Peter Gál, Anton Holos, Peter Trnka.

 Turnaj CUP, ktorého sa zúčastnilo 19 družstiev, sa odohral na ihrisku Golf Club Cihelny, ktoré je v prevádzke od r.1992 (dizajn: Gary Player). Ihrisko bolo pre účastníkov mimoriadne náročné, vzhľadom na množstvo prírodných prekážok, najmä vodných plôch a vodného toku riečky Teplá. Fyzická náročnosť hry bola podčiarknutá skutočnosťou, že autíčka neboli k dispozícii a všetci hráči museli chodiť pešo.

Naše družstvo vstúpilo do turnaja s odhodlaním zlepšiť doterajšie umiestnenia v kategórii Masters s cieľom preniknúť do prvej desiatky zúčastnených družstiev, čo sa nakoniec (po prvý raz v kategórii 70+) aj podarilo. Prvé dva hracie dni súťažili dvojice vo formáte 4BBB a naši sa prezentovali zodpovednými a kvalitnými výkonmi. V prvý deň priniesla dvojica

Gál – Holos výborných 39 stbf bodov, doplnila ju dvojica Bohňa – Trnka s výsledkom 36 stbf bodov, čo vytvorilo dobré predpoklady pre naplnenie cieľového umiestnenia. Na druhý deň sme odohrali opäť kvalitný turnaj a súčet zarátaných výsledkov stúpol, keď dvojica Černák – Maroš priniesla výborný výsledok 40 stbf bodov a veľmi dobre tak doplnila úspešnú dvojicu

Gál – Holos, ktorá dosiahla jeden z najlepších denných výsledkov celého turnaja s hodnotou 45 stbf bodov. Dosiahnuté bodové hodnoty na technicky ťažkom ihrisku svedčili o zodpovednom výkone a maximálnej koncentrácii našich hráčov. Zrazu sme sa po 2-och hracích dňoch neočakávane ocitli na delenom 3.mieste, avšak s minimálnymi rozdielmi od ostaných tímov, umiestnených v tabuľke za nami . V záverečnom treťom dni, ktorý sa hral individuálne a započítali sa 4 najlepšie výsledky, pokračoval náš tím v zodpovednom výkone, no započítané výsledky nášho družstva (Maroš 35, Gál 31, Holos 30, Černák 28) nestačili na udržanie sľubnej pozície. Bolo z toho napokon 8.miesto, s rovnakým celkovým výsledkom ako siedme Fínsko, za nami skončili s tesným odstupom silné tímy Francúska, Španielska, Portugalska a tiež priatelia z ČR na 17.mieste. O úrovni turnaja svedčí skutočnosť, že celkové súčty v súťaži družstiev zreteľne prevýšili výsledkové hodnoty z r.2016.

Náš tím mal v prebiehajúcom roku zloženie, zodpovedajúce nominačným kritériám a všetci hráči prispeli aspoň v jednom hracom dni svojimi bodmi do celkového výsledku. Jednoznačne ide v príbehu nášho tímu o zreteľný posun vpred a našu účasť na podujatí možno hodnotiť v každom smere veľmi pozitívne. Ukázalo sa, že v kategórii Masters (CUP) máme na popredné umiestnenie v európskom merítku.

Celkové poradie (CUP 70+):

Rok 2016                                                         Rok 2017

 1. Nórsko                         293                         1. Rakúsko           313
 2. Švajčiarsko                   283                          2. Taliansko         298
 3. Španielsko                   283                         3. Nórsko             295
 4. Portugalsko                 283                         4. V. Británia       295
 5. Taliansko                     274                         5. Švajčiarsko       290
 6. Fínsko                         271                         6. Nemecko           287
 7. Island                           266                         7. Fínsko               284
 8. Rakúsko                      265                         8. Slovensko         284
 9. Belgicko                       261                         9. Francúzsko       281
 10. V.Británia                   261                       10. Španielsko      280
 11. Slovensko                   260                       11. Portugalsko    280
 12. Francúzsko                 257                         12. Island              278
 13. Nemecko                   251                         13. Švédsko          271
 14. ČR                             246                         14. Maďarsko      268
 15. Chorvátsko                 244                         15. Belgicko         262
 16. Holandsko                 234                         16. Poľsko             258
 17. Maďarsko                   229                         17. ČR                   257
 18. Luxemburgsko           222                         18. Chorvátsko       254
 19. Luxemburgsko 225

CHAMPIONSHIP 70+: Turnaj sme ani tohto roku pre nedostatočný počet vhodných hráčov neoboslali. Na klasickom ihrisku neďaleko obce Olšova vrata pri Karlových Varoch zápolilo 16 družstiev, titul získali Masters z V.Británie pred škandinávskymi tímami zo Švédska a Dánska. Prekvapením bolo posledné 16.miesto českého tímu.

CUP 75+:

Na ihrisku GC Karlovy Vary pri obci Olšova vrata štartovalo po prvý raz v histórii ESGA osem štvorčlenných tímov. Naše družstvo nastúpilo v zložení:

Ján Pečo (kapitán), Erich Kuffer, Marian Rybár, Ján Svíba.

Turnaj mal rovnaký formát ako turnaj CUP 70+, teda hodnotenie stbf Netto. Prvé dva dni sa hral formát 4BBB, pričom sa započítaval lepší výsledok dvojice. Prvý deň bodovala dvojica Kuffer, Pečo a v druhom dni dvojica Rybár, Svíba. Od začiatku bolo jasné, že o spodné priečky rebríčka sa budeme deliť s tímom Maďarska a Belgicka, čo sa po treťom súťažnom dni, keď sa hrali single, aj potvrdilo. Nikomu z nášho tímu nemožno uprieť snahu a ochotu vydať zo seba všetko, no ani to na viac nestačilo. Svetlou výnimkou bol Marian Rybár. Jeho pekných 36 Stb. ho vynieslo na prvú priečku v hodnotení jednotlivcov v 3.hracom dni.

V treťom dni pre tím ďalej zabodovali Erich Kuffer a Ján Svíba.

Zdá sa, že súťaž CUP 75+ prešla testom bez straty kytičky a potvrdila svoju životaschopnosť.
Celkové poradie (Cup 75+):
1. Švédsko           173
2. Portugalsko       171
3. Nemecko           168
4. Nórsko             166
5. ČR                    161
6. Belgicko           152
7. Maďarsko         151
8. Slovensko        146

Spracovali: Peter Gál & Ján Pečo

Generálny partner

Hlavní partneri

 

Mediálni partner

 

Partneri

    

 

SKGA NEWSLETTER