Ľady sa pohli

V     dňoch 1.-2.augusta 2017 na Majstrovstvách Seniorov SR Klubových družstiev na golfovom ihrisku  Sliač Tri Duby sa osmelili aj dalšie seniorky Slovenska a oproti minulému roku, keď súťažilo len jedno ženské družstvo (z Alpinky), sa v tomto roku súťaže zúčastnili už tri ženské družstvá.
Riaditeľ súťaže J. Lacuška zobral tento fakt na vedomie a odovzdal pohár aspoň víťaznému družstvu-ženám z Tálov, ktoré hrali v zložení: Jorčíková Daniela, Klačková Eva, Čillíková Lucia, Žeňuchová Emília
Druhé miesto patrilo Alpinke-Novačková Marta, Selecká Jana, Masaryková Helena, Halagovcová Katarína a tretie domácim hráčkam zo Sliača-Šimegová Daniela, Vaterková Eva, Kozelová Marta, Babjaková Viera.
Všetkým zúčastneným ženám patrí pochvala už len zato, že v dňoch, keď sa turnaj konal, padali na Sliači teplotné rekordy a SHMÚ vydal zákaz pohybu na slnku pre seniorov v čase od 11.00hod do 15.00 hod., teda v čase, keď všetky seniorky behali po ihrisku.
Najviac to vystihla poznámka jednej zo zúčastnených Gitky Čermákovej: „Máme  dnes prípravku na peklo.“

Autor: Ing.Halagovcová Katarína PhD.

Generálny partner

Hlavní partneri

 

Mediálni partner

 

Partneri

    

 

SKGA NEWSLETTER