Motivácia pre víťazov TON

Víťazi jednotlivých kategórií TON budú mať možnosť zúčastniť sa turnaja v kolíske golfu v Škótsku.

Po malom odklade prichádza veľmi silný motivačný prvok pre všetkých hráčov a hráčky zúčastňujúcich sa série Turnaja Olympijských Nádejí.

SKGA v spolupráci s GC Scotland pripravila plán ako podporiť snahu a nasadenie všetkých bojovať o najvyššie priečky vo svojich kategóriách.

Ako bolo deklarované v nedávnej minulosti, všetci víťazi túry v jednotlivých kategóriách budú môcť v budúcom roku vycestovať a hrať turnaj v kolíske golfu v škótskom St. Andrews.

Stane sa tak na jednom z turnajov, ktoré organizuje Links Trust – nezisková organizácia starajúca sa v St. Andrews o všetkých 7 ihrísk vrátane Old Course.

Bude možné hrať turnaje ako St. Andrews Boys Open (U18)  a St. Andrews Junior Ladies’ Open (U23). Obidva majú zároveň aj maximálny prípustný HCP.  V prípade chlapcov 9,4 a v prípade dievčat 28,4.

Informácie k tohtoročným turnajom organizovaných Link Trustom nájdete na TU

Náklady spojené s dopravou, ubytovaním a štartovným bude hradiť SKGA.

Generálny partner

Hlavní partneri

 

Mediálni partner

 

Partneri

    

 

SKGA NEWSLETTER