Nová edícia Pravidiel golfu

The R&A and the United States Golf Association (USGA) spoločne vydali 33. verziu nových pravidiel golfu platnú od 1.1.2016. Počas štyroch rokov od poslednej verzie riadiace orgány R&A a USGA zbierali podnety od medzinárodných poradcov na ich následnú implementáciu.

Nižšie vám prinášame hlavné zmeny v pravidlách:

Pravidlo 3-3. Pochybnosti o postupe(Hra na rany)
Pravidlo bolo pozmenené na lepšie poučenie ako má postupovať hráč, ktorý si nie je istý pri hre s dvomi loptami, ako aj pre Súťažný výbor, ako má danú situáciu vyhodnocovať.

Pravidlo 6-6d. Nesprávny výsledok na jamke (Hra na rany)
Nová úprava pravidla – ak hráč odovzdá nižšie skóre na jamke len z dôvodu nezapočítania trestu, ktorého si nebol vedomý, nebude diskvalifikovaný, na danej jamke mu bude pripočítaný správny trest a dostane naviac ďalšie 2 trestné rany za každý takýto prípad.

Pravidlo 14-1. Ukotvenie palice
Táto zmena bola avizovaná medzi golfovou verejnosťou už pár rokov dozadu. Nové pravidlo zakazuje ukotvenie palice počas úderu. Jedná sa hlavne o patovanie s dlhými patrami, kedy si hráči pater zafixovali buď o brucho, alebo o bradu.

Pravidlo 14-3. Prístroje, neobvyklý výstroj; Neobvyklé použitie výstroja
Nová podoba pravidla, mení sa taktiež trest za porušenie. Doposiaľ to bola diskvalifikácia, po novom to bude pri prvom porušení strata jamky, alebo dve trestné rany pri hre na rany. Pri opakovanom porušení pravidla diskvalifikácia.

Pravidlo 18-2b. Lopta pohnutá po založení
Pravidlo ako také bolo zrušené. Ak nastane daná situácia – lopta sa pohne po založení hráča použitie trestu podľa pravidla 18.2 bude založené len na skutočnosti, či to pohol hráč, alebo nie. Doteraz sa každé pohnutie hráča po založení bralo ako pochybenie hráča.

Pravidlo 25-2. Zaborená lopta
Nová podoba pravidla detailnejšie popisuje, aká lopta je považovaná za zaborenú. Súťažný výbor môže zaviesť miestne pravidlo povoľujúce úľavu bez trestu pre zaborenú loptu kdekoľvek na hracej ploche.

Pravidlo 26-2. Lopta hraná z vodnej prekážky
Zmena pravidla pre jednoduchšie pochopenie.

Bližšie informácie o novej edícii Pravidiel golfu nájdete na web stránke R&A TU

Autor: Marek Bocko, člen ŠTK

Generálny partner

Hlavní partneri

 

Mediálni partner

 

Partneri

    

 

SKGA NEWSLETTER