Nové miestne pravidlo k trestu za pohnutie lopty na jamkovisku.

R&A a USGA ako riadiace orgány golfu oznámili vo štvrtok 8. decembra zavedenie nového Miestneho pravidla, ktoré ruší trest za náhodné pohnutie lopty na jamkovisku.

Toto Miestne pravidlo budú môcť používať Súťažné výbory na všetkých turnajoch od 1. januára 2017. R&A a USGA ho zavedie taktiež do všetkých svojich šampionátov, kvalifikácií a medzinárodných zápasov.

David Rickman, výkonný riaditeľ R&A pre pravidlá, spomenul:„Za posledných pár rokov ako súčasť spoločnej iniciatívy R&A a USGA smerujúcej k modernizácii Pravidiel golfu sme uvažovali nad zmenou trestu za náhodné pohnutie lopty na jamkovisku. Zhodli sme sa na tom, že je potrebné jednať už teraz, najlepšie pomocou Miestneho pravidla, než čakať na nasledujúcu edíciu Pravidiel golfu“.

Thomas Pagel, výkonný riaditeľ pravidiel a amatérskeho statusu v USGA, poznamenáva: „Odstránenie trestu za náhodné pohnutie lopty na jamkovisku je reakciou na silnejúce názory hráčov a členov Súťažných výborov, že aplikácia aktuálnych pravidiel je v týchto prípadoch ťažká. Táto zmena je dobrým príkladom modernizácie Pravidiel golfu, na ktorej intenzívne pracujeme. Hľadáme cesty, ako Pravidlá golfu zlepšiť tým, že budú zrozumiteľnejšie a ľahšie aplikovateľné.“

Zavedenie tohto Miestneho pravidla uvítali všetky hlavné profesionálne túry na svete. Začnú ho používať už od 1. januára 2017. Ak chce Súťažný výbor v nejakej súťaži toto Miestne pravidlo uplatniť, odporúča sa nasledovné znenie:

„Pravidlá 18-2, 18-3 a 20-1 sú modifikované nasledovne: Pokiaľ hráčova lopta leží na jamkovisku, žiadny trest nebude udelený, ak loptou alebo markovátkom náhodne pohne hráč, jeho partner, súper, ktokoľvek z ich nosičov, alebo čokoľvek z ich výstroja. Ak sa lopta pohne, musí sa vrátiť na pôvodné miesto podľa Pravidiel 18-2, 18-3 a 20-1. Toto Miestne pravidlo sa uplatní len vtedy, ak hráčova lopta alebo markovátko ležia na jamkovisku a akékoľvek ich pohnutie je náhodné.

Poznámka: Ak je známe alebo prakticky isté, že hráčovou loptou na jamkovisku pohol vietor, voda alebo iný prírodný vplyv ako napr. gravitácia, lopta sa musí hrať ako leží, zo svojej novej polohy. Ak sa za týchto okolností pohne markovátkom, markovátko sa musí vrátiť na pôvodné miesto.“

Viacej informácií ohľadne Miestneho pravidla nájdete na stránkach R&A TUrand

Autor: Marek Bocko

Generálny partner

Hlavní partneri

 

Mediálni partner

 

Partneri

    

 

SKGA NEWSLETTER