Nový HCP systém II. – zmeny prichádzajú

V dnešnom pokračovaní Vám predstavíme bližšie systém, akým je možné vyrátať si aktuálny HI – hendikepový index.
Tu je niekoľko ďalších výrazov, s ktorými sa pri výpočte stretnete:

PO – Prepočítaná odchýlka

TO – Trestná oprava

UHV – Upravený hrubý výsledok (maximálny možný výsledok na danej jamke, ktorý bude použitý                 pre výpočty PO – Prepočítanej odchýlky)

UHV pre hráča, ktorý si prvý krát zakladá a ráta HCP index – PAR + 5

UHV pre hráča, ktorý už HCP index má – PAR jamky + 2 + HR (hendikepové rany, ktoré hráč na danej jamke dostal, prípadne mínus rany, ktoré ihrisku „vracia“ hráč s plusovým HCP)

ZPO – Zaťažená prepočítaná odchýlka po započítaní prípadných trestných opráv.

CR – Course rating ihriska

SR – Slope rating ihriska

Prepočítaná odchýlka je v podstate výsledok daného kola, ktorý bude zohľadnený pri výpočte hendikepového indexu. Pokiaľ je Prepočítaná odchýlka výrazne lepšia než hráčov aktuálny hendikepový index, bude aplikovaná Trestná oprava, a to nasledovne:

  • Pokiaľ sa HI – PO rovná, alebo je vyššie ako 10, použije sa TO -2
  • Pokiaľ sa HI – PO rovná, alebo je vyššie ako 7, použije sa TO -1
  • Za iných okolností sa žiadna TO nepoužije

Prípadná TO sa zapíše do HCP histórie hráča, ku jeho posledným 20 výsledkom, vrátane toho aktuálneho.

Súčasťou výpočtov Prepočítanej odchýlky je aj tzv. PCC (Playing Conditions Calculation), niečo podobné v súčasnosti poznáme ako CBA. Ide o systém, ktorý pri výpočtoch HCP pracuje s aktuálnymi podmienkami na ihrisku (vietor, extrémne teplo, dážď, chlad a pod.). Je na rozhodnutí národných asociácií, či bude PCC používať.

Prepočítaná odchýlka – PO – výpočet (vzorec pre výpočet pri hre na rany):

  • PO = (113 : Slope Rating) x (UHV – CR – PCC úprava)

Prepočítaná odchýlka – PO – výpočet (vzorec pre výpočet pri hre na STBF):

  • PO = (113 : Slope Rating) x (PAR + HR (HCP rany) – (získané body – 36) – CR – PCC úprava)

Pri výsledkoch odohratých v minulosti s PCC úprava = 0.

Všetky tieto prepočty vykoná asociačný server, toto je len návod pre tých, ktorí sú netrpezliví a zvedaví na svoj nový HCP. Nesporne takých hráčov nájdeme dosť 😊.

Prajeme Vám veľa šťastia a trpezlivosti pri prepočtoch.

Generálny partner

Hlavní partneri

 

Mediálni partner

 

Partneri

    

 

SKGA NEWSLETTER