Novým prezidentom Slovenskej golfovej asociácie bol zvolený Tomáš Stoklasa.

Slovenská golfová asociácia o.z. (SKGA) ako národný športový zväz usporiadala v pondelok 28.11.2016  v priestoroch Golf and Country Clubu Hron zasadnutie svojho najvyššieho orgánu, ktorý na nasledujúceho štvorročné volebné obdobie zvolil členov orgánov národného športového zväzu.

Na programe volebného zasadnutia boli voľby členov prezídia, revíznej komisie, disciplinárnej komisie a voľba kontrolóra.

Delegáti zastupujúci 7531 golfistov na Slovensku zvolili na ďalšie štyri roky za členov prezídia Tomáša Stoklasu, Tibora Hubíka, Ivana Šeböka, Miroslava Rusnáka, Rastislava Antalu, Martina Maršálka, Martina Munku a Pavla Bielika.

Na svojom prvom zasadnutí členovia novozvoleného prezídia zvolili zo svojich radov za prezidenta SKGA Tomáša Stoklasu a za viceprezidentov SKGA Rastislava Antalu a Miroslava Rusnáka.

Nový prezident SKGA odkázal golfovej verejnosti: “Mať príležitosť pracovať pre slovenský golf ako nový prezident Slovenskej golfovej asociácie je pre mňa obrovskou cťou a súčasne veľkým záväzkom. Urobím všetko pre to, aby sa nám spoločne s kolegami v prezídiu v spolupráci s existujúcimi i budúcimi golfovými klubmi a organizáciami na Slovensku podarilo spopularizovať túto krásnu hru, ktorá je dostupným športom vhodným pre všetkých bez rozdielu veku a aby sme rady golfistov rozšírili. Ďakujem za dôveru a pusťme sa spoločne do práce.”

Revíznu komisiu povedie z pozície kontrolóra Slavomír Brudňák, spolu s Jánom Spurom a Marošom Očadlíkom.

Do disciplinárnej komisie boli zvolení ako predseda Rastislav Michalák, ako podpredseda Ján Pečo II. a člen Peter Kadlíček.

Nové prezídium ďakuje všetkým členom prezídia, ktoré končí svoju činnosť za odvedenú prácu a pripravené podmienky pre ďalší rozvoj golfovej hry.

Generálny partner

Hlavní partneri

 

Mediálni partner

 

Partneri

    

 

SKGA NEWSLETTER