Odporúčanie k prevádzke športovísk

Vážené športové kluby, športovci, priatelia golfu,

napriek skutočnosti, že všeobecne záväzné právne predpisy SR doposiaľ nezakázali individuálne používanie športovísk (zakázané je však organizovanie hromadných športových podujatí), chceme Vás týmto v súvislosti s aktuálnym vývojom situácie v oblasti verejného zdravia požiadať o zváženie nášho odporúčania prispôsobiť Vaše aktivity pri prevádzke a užívaní golfových ihrísk.

Je zrejmé, že obmedzenie kontaktu s inými osobami je v súlade s verejným záujmom na ochrane zdravia a nie je racionálny dôvod vytvárať situácie, pri ktorých dochádza k nie nevyhnutnému hromadeniu väčšieho počtu osôb na akomkoľvek mieste. Tým skôr, že golf je individuálny šport, ktorý je možné vykonávať bez zapojenia ďalších osôb.

Rovnako tak dodržiavanie hygienických opatrení na najvyššej možnej úrovni považujeme bezpochyby za minimálne opatrenie, ktoré je potrebné dôsledne realizovať. Inými slovami a zjednodušene – ak náhodou hráč nehrá sám, mal by si udržiavať  primeraný odstup od inej osoby. Hráči si nemusia „tľapnúť“, podávať si ruky, objímať sa… Hráči by sa nemali zbytočne zdržiavať na recepcii, v klube či reštaurácii v spoločnosti ostatných hráčov či personálu. Ak sa hráči vyskytovali v ostatnom čase v zahraničí, dvojtýždňová pauza po návrate im určite neuškodí…

Naše odporúčanie adresujeme nielen športovým klubom, ale aj individuálnym hráčom golfu – športovcom, a to nielen tým z Vás, ktorí ste v uplynulom období cestovali za golfom do zahraničia.

Je v záujme nás všetkých, aby sme priložili ruku k dielu a prispeli k maximalizácii prevencie šírenia ochorenia COVID-19.

V prípade zhoršenia situácie v oblasti verejného zdravia navrhujeme zvážiť ďalšie opatrenia, vrátane možnosti prerušit výkon športovej činnosti.

Ďakujeme za Váš pozitívny prístup.

Vaša SKGA

Generálny partner

Hlavní partneri

 

Mediálni partner

 

Partneri

    

 

SKGA NEWSLETTER