Na otázky odpovedá Rastislav Michalák, manažér turnajov SKGA a výkonný podpredseda ŠTK SKGA. V roku 2015 absolvoval školenie pre rozhodcov v St. Andrews v Škótsku. Je držiteľom rozhodcovskej licencie triedy International. Zároveň je školiteľom SKGA pre oblasť golfových pravidiel. Ako hlavný rozhodca, alebo rozhodca pôsobil a pôsobí na najvýznamnejších podujatiach SKGA, tiež na viacerých EGA podujatiach, ktoré sa uskutočnili na území Slovenska. Menovite Majstrovstvá Európy mužov Mid Am, Majstrovstvá Európy mužov, Majstrovstvá Európy žien, viaceré majstrovstvá Európy tímov v rôznych vekových kategóriách. Ako rozhodca sa zúčastnil aj na podujatí zo série Challenge Tour.

Posledné odpovede na otázky

Toto rozhodnutie bolo správne. Každý zahral svoju ranu a vybrať ste si mali z tých dvoch výhodnejšiu pre Vás. Takto by ste si vybrali Vaše miesto a to by nebolo v tejto situácii výhodné.

Na tento účel majú golfové kluby tzv. registračné členstvá, ktoré sa dajú kúpiť za cca 50 – 60 Eur. Jedná sa len o registráciu, niekde sú k tomu aj reciprocity a pod. neviaže sa k tomu žiadne ročné fee a môžete hrať kdekoľvek. V minulosti na to SKGA slúžil tzv. register mimoklubových hráčov, v súčasnosti tento nefunguje.

Z turnaja sa odhlasujete cez svoj odhlasovací kód, ktorý Vám systém vygeneruje pri prihlásení. Po uzávierke prihlášok už je odhlásenie možné len cez usporiadateľa, prípadne recepciu daného klubu.

V prípade straty autorizačného kódu je jedinou možnosťou odhlásiť sa u usporiadateľa, alebo cez recepciu klubu, kde sa turnaj koná. Telefonicky ideálne, prípadne mailom.

Máte otázku?

Vyplňte formulár a odpoveď na vašu otázku pridáme na túto stránku a rovnako vám odpovieme mailom

Odoslaním formulára súhlasíte so spracovaním osobných údajov.