Na otázky odpovedá Rastislav Michalák, manažér turnajov SKGA a výkonný podpredseda ŠTK SKGA. V roku 2015 absolvoval školenie pre rozhodcov v St. Andrews v Škótsku. Je držiteľom rozhodcovskej licencie triedy International. Zároveň je školiteľom SKGA pre oblasť golfových pravidiel. Ako hlavný rozhodca, alebo rozhodca pôsobil a pôsobí na najvýznamnejších podujatiach SKGA, tiež na viacerých EGA podujatiach, ktoré sa uskutočnili na území Slovenska. Menovite Majstrovstvá Európy mužov Mid Am, Majstrovstvá Európy mužov, Majstrovstvá Európy žien, viaceré majstrovstvá Európy tímov v rôznych vekových kategóriách. Ako rozhodca sa zúčastnil aj na podujatí zo série Challenge Tour.

Posledné odpovede na otázky

Výsledková história hráča obsahuje viacero údajov. Vy spomínate stĺpec s názvom HI, čo je hendikepový index hráča. Pre výpočet aktuálneho HI je však podstatný stĺpec s hrubším písmom a volá sa PO (prepočítaná odchýlka). Je to prepočet zahratých rán a STBF bodov oproti course a slope ratingu ihriska, na základe špeciálneho vzorca. Keď 8 najlepších (najnižších) PO z posledných 20 kôl spriemerujete, dostanete aktuálny HI (hendikep). Vo Vašom prípade je to v poriadku a výsledok sedí. Nepočítajte teda priemer z 8 HI, ale 8 PO.

Dobrý deň.

Muži začiatočníci obyčajne hrávajú z prvých mužských odpalísk, ktoré sú väčšinou označené žltými kameňmi. Môže však byť použité aj iné značenie. Väčšina slovenských ihrísk, ale používa pri mužských odpaliskách postupne žlté, biele, čierne odpaliská (zoradené od najkratších). V bežnej tréningovej hre, obzvlášť na dlhom ihrisku, nie je žiadnou hanbou, ak muž hrá aj tzv. juniorské/ženské odpaliská, zväčša červené, modré. V turnaji máte odpaliská pridelené a tie musíte použiť. Informuje Vás o nich štartér, tiež ich nájdete v propozíciách turnaja a v údajoch turnaja na webe SKGA.

Dobrý deň.

Loptičku je možné očistiť (po označení) na jamkovisku, pri hre na ostatných častiach ihriska len v určitých prípadoch. Napr., ak je v danom turnaji povolené čistenie a stavanie lôpt (väčšinou na plochách kosených na výšku ferveje a nižšie), keď loptu zdvihnete podľa pravidla, ktoré ju zdvihnúť dovoľuje a zároveň dovoľuje jej očistenie, tiež, ak budete loptu spúšťať (dropovať).

Zdvihnutá lopta sa vyslovenie nesmie očistiť v týchto prípadoch:

- Zdvihnutie za účelom identifikácie lopty (môže sa očistiť len do miery potrebnej na identifikáciu, nie viac)
- Zdvihnutie za účelom zistenia, či lopta nie je poškodená a je spôsobilá ku hre
- Zdvihnutie v prípade, ak lopta napomáha, alebo prekáža v hre
- Zdvihnutie za účelom zistenia, či lopta ležala v podmienkach, ktoré umožňujú čerpanie úľavy

Pravidlo, kde nájdete všetko potrebné o čistení lopty je 14.1c
 

Chápem to tak, že v zápase ste boli vy a Váš súper (single match), tretí pán nebol súčasťou Vášho zápasu (ak ste nehrali foursome, alebo podobný formát, kde stranu zastupuje viacero hráčov). Vykopnutie lopty, úmyselné a vykonané po upozornení, môže rozhodca vyhodnotiť ako porušenie etikety a nešportové správanie a takéhoto hráča diskvalifikovať. Vo Vašom zápase to však bol len bežný vonkajší vplyv, ktorý keď pohol loptu, táto mala byť vrátená do pôvodnej pozície a zahratá až potom. Ak ste však k tejto situácii vyslovene nežiadali rozhodnutie rozhodcu, je to len medzi Vami ako súpermi a ak ste toto porušenie pravidiel (hru z nesprávneho miesta) ignorovali a nenamietali ho na mieste, výsledok na jamke platí. Ak hráč vidí v jamkovej hre, že súper porušil pravidlo a nenamieta to, rana sa počíta a hra pokračuje.

Máte otázku?

Vyplňte formulár a odpoveď na vašu otázku pridáme na túto stránku a rovnako vám odpovieme mailom

Odoslaním formulára súhlasíte so spracovaním osobných údajov.