R&A a USGA obdržali reakciu na nové pravidlá od hráčov z celého sveta.

Po tom, čo na začiatku sezóny 2017 ohlásili svetové pravidlové autority R&A a USGA pripravované zmeny golfových pravidiel s platnosťou od 1. januára 2019 a oslovila golfistov na celom svete k pripomienkam a komentárom k navrhovaným zmenám, dostali reakcie od 22 000 golfistov zo 102 krajín.

Proces celosvetového prieskumu zmien sa tak skončil. R&A a USGA a ich príslušné komisie budú odteraz pokračovať v posudzovaní všetkých komentárov s cieľom dokončiť nové Pravidlá golfu na jar 2018 a potom začať obsiahly vzdelávací program v druhej časti roka.

R&A a USGA začali pomerne rozsiahly prieskum pravidiel v roku 2012 so zámerom urobiť ich viac zrozumiteľné a aplikovateľné pre hráčov. Návrh takých nových pravidiel, ktorý redukuje súčasných tridsaťštyri pravidiel na dvadsaťštyri, bol verejnosti predstavený v marci tohto roku. Začalo sa tak šesťmesačné obdobie zbierania reakcií, ktoré bolo otvorené celej golfovej komunite.

David Rickman, výkonný riaditeľ pre riadenie v R&A povedal: „Je potešujúce vidieť, že toľko ľudí z rozličných častí sveta využilo príležitosť zapojiť sa do procesu modernizácie pravidiel“. Dostali sme veľa komentárov a návrhov „k veci“ z profesionálneho aj amatérskeho golfu a začneme ich detailne skúmať. Teraz budeme robiť na finalizácii zmien pravidiel pred ich zavedením v januári 2019.

„Po tom, čo sme počúvali goltistov a prechádzali množstvo komentárov, je jedna vec jasná – všetci zdieľame vášeň pre hru a sme nadšení, keď sme súčasťou tohto procesu,“ povedal Thomas Pagel, riaditeľ Pravidiel a Amatérskeho štatútu v USGA.

Najviac spomenutými témami sú:

–       patovanie s vlajkou v jamke

–       oprava stôp po spikoch na gríne

–       zrušenie trestu za náhodný pohyb lopty na gríne

–       rozšírenie typu úľavy pri vodnej prekážke

–       obmedzenie trestov pri voľnom prírodnom predmete a pri zakladaní palice

–       nové postupy pri spúšťaní lopty

Edícia aktuálnych pravidiel zostáva v platnosti do konca roku 2018. Nová edícia bude platná od 1.1.2019.

Viac informácií navrhovaných nových pravidiel sa môžete dozvedieť na www.randa.org alebo www.usga.org

Autor: s príspevkom R&A Kamil Balga

Generálny partner

Hlavní partneri

 

Mediálni partner

 

Partneri

    

 

SKGA NEWSLETTER