Regionálne tréningové centrá – výberové konanie

Slovenská golfová asociácia (SKGA) vyhlasuje výberové konanie na jednu pozíciu asistenta Regionálneho tréningového centra talentovanej mládeže pre región Západ a na jednu pozíciu asistenta Regionálneho tréningového centra talentovanej mládeže pre región Východ.

Regionálne tréningové centrá talentovanej mládeže (RTCTM) vytvorila SKGA ako dlhodobý systém výchovy talentovanej mládeže s vyhľadávaním nových talentovaných hráčov pre výkonnostný golf.

RTCTM zabezpečujú systematickú celoročnú prípravu talentovaných hráčov vo vekovej kategórii do 16 rokov.

Príprava hráčov prebieha podľa vopred schváleného tréningového plánu, ktorý zabezpečí výkonnostný rast hráčov.

Podrobnosti o cieľoch, náplni, financovaní, vedení a povinnostiach asistentov RTCTM sú uvedené v priloženom dokumente.

Projekt RTCTM a jeho pokračovanie sú vyhodnocované na báze kalendárneho roka.

Okrem povinností uvedených v priloženom projekte RTCTM by mali mať vybraní asistenti RTCTM za úlohu
kontrolu a metodickú podporu Centier talentovanej mládeže /CTM/ v kluboch.

Región Východ je tvorený Klubmi SKGA: Golf Club Hron, GC Alpinka Košice, GC Malá Ida, Lomnický GK, Royal Valey GK, Gray Bear Tále.

Región Západ je tvorený Klubmi SKGA: Všetky kluby SKGA s výnimkou klubov v regióne Východ.

Táto výzva je adresovaná kvalifikovaným trénerom. Kvalifikovaným trénerom na účely RTCTM je:

(1) držiteľ licencie „A“ vydanej podľa smernice Slovenskej golfovej asociácie o udeľovaní licencie na výkon činnosti trénera a licencie na výkon činnosti inštruktora športu alebo

(2) držiteľ licencie „B“ vydanej podľa smernice Slovenskej golfovej asociácie o udeľovaní licencie na výkon činnosti trénera a licencie na výkon činnosti inštruktora športu.

V prípade držiteľa licencie „B“ je podmienkou aj najmenej trojročná prax vo vedení akadémie pre športovcov vo veku do 23 rokov v klube, ktorý je členom SKGA; získanie praxe sa preukazuje potvrdením, ktoré podpisujú štatutárny zástupca klubu a predseda komisie pre mládež SKGA.

Svoj záujem o pozíciu asistenta RTCTM môžete ako uchádzač vyjadriť v termíne do 15.12.2019, zaslaním svojej reakcie na sekretariát SKGA na emailovú adresu skga@skga.sk a súčasne na emailovú adresu rusnak@sgka.sk .

Okruh povinností asistentov RTCTM: Tréningové centrá talentovanej mládeže

Generálny partner

Hlavní partneri

 

Mediálni partner

 

 

Partneri

    

 

SKGA NEWSLETTER