Seminár – „Zákon o športe – zmluvné vzťahy, dane, odvody a špecifiká účtovníctva v športe alebo Financovanie klubového športu na Slovensku – kde sú zdroje, kde sa dá ušetriť a ako na to ?“

Vážení priatelia športu,

týmto si Vás dovoľujeme pozvať na seminár „Zákon o športe – zmluvné vzťahy, dane, odvody a špecifiká účtovníctva v športe alebo Financovanie klubového športu na Slovensku – kde sú zdroje, kde sa dá ušetriť a ako na to ?“, ktorý by sa mal konať v:

Zároveň by sme Vás chceli požiadať o rozposlanie informácie o pripravovaných seminároch aj ďalším športovým subjektom, pre ktoré by seminár mohol byť prínosným, prípadne zverejnenie tejto informácie na Vašom webovom sídle.

V rámci seminára budú prezentované nové poznatky o zmluvných vzťahoch podľa nového Zákona o športe a od nich sa odvíjajúce daňové dopady a odvodové povinnosti so zameraním na to, kde sa dajú získať a kde ušetriť (legálne) peniaze pre šport.

Viac informácií o podujatí nájdete na stránke – http://www.ucps.sk/Projekt_Seria_seminarov_2019.

Vstup na seminár je bezplatný!!!

Tešíme sa na Vašu účasť.

Generálny partner

Hlavní partneri

 

Mediálni partner

 

Partneri

    

 

SKGA NEWSLETTER