Školenie rozhodcov 2017

Ako každoročne pred začiatkom hracej sezóny bude SKGA organizovať školenia rozhodcov.

Zástupcov klubov aj golfovú verejnosť pozývame na školenie rozhodcov pre rok 2017, ktoré sa uskutoční v týchto termínoch a miestach:

2.-3.3.2017 – Golfový a športový klub Trenčín

6.-7.4.2017 – Sedín Golf Club

Noví záujemcovia pre získanie tretej triedy a rozhodcovia po splnení podmienok, ktorí si budú chcieť zvýšiť kvalifikáciu, musia úspešne zvládnuť záverečný test pre príslušnú triedu.

Poplatok za dva školiace dni predstavuje 50€ /os., v čom je zahrnuté občerstvenie, obed a publikácia Pravidiel golfu.

Program školenia a vzory testov pre jednotlivé rozhodcovské triedy sú uvedené nižšie. Počas testu je možné použiť publikáciu Pravidiel golfu, prípadne Rozhodnutia k pravidlám, /Decisions/.

Registrácia uchádzačov cez email: stk@skga.sk.

Rozhodcovia, ktorí úspešne absolvovali školenie rozhodcov v minulom roku 2016 si môžu overiť, či majú aktívnu licenciu v zozname rozhodcov na: rozhodcovia

Pripomenuli by sme, že rozhodca je povinný sa zúčastniť aspoň troch turnajov v kalendárnom roku, inak mu bude licencia pozastavená.  V tom prípade sa musí zúčastniť školenia rozhodcov pre zaktívnenie príslušnej triedy a úspešne absolvovať záverečný test.

Program školenia, vzory testov I. a II. trieda a vzory testov III. trieda nájdete v sekci Dokumenty SKGA TU

Author: Marek, Bocko, ŠTK SKGA

Generálny partner

Hlavní partneri

 

Mediálni partner

 

Partneri

    

 

SKGA NEWSLETTER