Smernica WHS – nesúťažný výsledok

Vážené kluby,

ako sme Vás už informovali, v súčasnosti je výkon športovej činnosti možný len v zmysle Usmernenia ÚVZ SR k opatreniu Úradu verejného zdravotníctva SR č. OLP/3461/2020 zo dňa 21.04.2020 vo veci prevádzky vonkajších športovísk pre bezkontaktný šport a Smernice SKGA o povinnostiach a usmerneniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19.

Link:http://www.uvzsr.sk/docs/info/covid19/Usmernenie_hlavneho_hygienika_SR_sportoviska.pdf

https://skga.sk/wp-content/uploads/2020/04/Smernica-SKGA-COVID-19-v21042020.pdf

Naďalej pretrváva zákaz hromadných podujatí športovej povahy, podľa Opatrenia ÚVZ SR č.OLP/2731/2020 zo dňa 23.03.2020.

Podujatím je podľa zákona „súťaž, stretnutie, turnaj, preteky, turistické podujatie alebo iné podujatie spojené s pohybovo-rekreačnou aktivitou fyzických osôb v oblasti telesnej kultúry“.

Link:http://www.uvzsr.sk/docs/info/covid19/Opatrenie_UVZSR_zakaz_hromadnych_podujati_od_24032020.pdf

Z uvedeného dôvodu nie je možné až do zmeny opatrení ÚVZ SR organizovať športové podujatia a SKGA preto nepovoľuje využívanie turnajovej sekcie servera SKGA.

SKGA intenzívne rokuje s príslušnými autoritami o zmene, aby bolo možné pri dodržaní aktuálnych opatrení ÚVZ SR realizovať aj súťažnú činnosť, ktorá je pokiaľ ide o individuálne outdoorové športy prakticky totožná s nesúťažnou aktiviou (hra bez divákov, bez zhromažďovania hráčov pred a po turnaji, dodržanie aktuálnych hygienických opatrení).

S cieľom pomôcť klubom a zatraktívniť športovú činnosť pre hráčov, Prezídium SKGA dňa 30.04.2020 schválilo Smernicu WHS – nesúťažný výsledok, ktorá klubom od dnešného dňa umožňuje pre účely hendikepového systému World Handicap System spracúvať výsledok hráča z voľnej hry (nesúťažné výsledky), za podmienok stanovených v predmetnej smernici, ktorú posielame v prílohe. 

Kluby sú oprávnené (ak sa tak rozhodnú) účtovať si od hráča za spracovanie nesúťažného výsledku poplatok.

Smernica WHS – nesúťažný výsledok

Generálny partner

Hlavní partneri

 

Mediálni partner

 

Partneri

    

 

SKGA NEWSLETTER