Spomienka na Jana Peča II.

Smutná správa pre slovenský golf. Dnes, v piatok 22.6.2018, nás navždy opustil po krátkej a ťažkej chorobe Ján Pečo II., nielen dlhoročný hlavný rozhodca a manažér turnajov Slovenskej golfovej asociácie, ale najmä priateľ mnohých z nás. V mene Slovenskej golfovej asociácie chcem vyjadriť úprimnú a hlbokú sústrasť rodine, priateľom a blízkym, rovnako aj všetkým, ktorí si ho vážili a mali ho radi. Ďakujeme za všetko, čo urobil pre slovenský golf a za spoločne strávený čas. Kto ste ho poznali, venujte mu, prosím, s nami tichú spomienku.
POSLEDNÁ ROZLÚČKA S JANOM SA USKUTOČNÍ VO ŠTVRTOK 28.6.2018 o 14h
V KREMATÓRIU A URNOVOM HÁJI V BRATISLAVE.
Tomáš Stoklasa, prezident SKGA

Generálny partner

Hlavní partneri

 

Mediálni partner

 

Partneri

    

 

SKGA NEWSLETTER