SSG Cup a Vysokoškolská liga – spoločný turnaj

Nie je už žiadnou novinkou, že golf má svoje miesto na školách. Novinkou   je spoločný turnaj Slovanské gymnázium cup a Vysokoškolská golfová liga.

Organizátori podujatí Súkromné slovanské gymnázium v Bratislave a Žilinská univerzita v Žiline, Ústav telesnej výchovy sa dohodli usporiadať spoločný turnaj 11.10.2016 v Lozorne. Na organizácii sa podieľa aj Univerzita Komenského v Bratislave prostredníctvom riaditeľky Centra ďalšieho vzdelávania UK pani PaedDr. Janky Chládeckej, PhD.

Škola, vzdelávanie, študenti a akademická pôda.  11.10.2016  sa akademickou pôdou  stane aj golfové ihrisko Pegas Lozorno. Turnaj je určený študentom, ich rodičom, pedagógom a priateľom školy pre utuženie vzťahov prostredníctvom športu. Samozrejme v prvom rade pôjde o výsledky, o ktoré budeme bojovať v plnom nasadení. Ceny majú pripravené organizátori.

Tento turnaj je výsledkom spolupráce, ktorá v ďalšom období prinesie ďalšie podujatia, na ktoré sa už teraz tešíme.

Propozície  turnaja sú zverejnené na stránke SKGA. SSG sa teší, že na svojom turnaji znova uvidí svojich absolventov, teraz vysokoškolákov. Pozývame všetkých, ktorí  študujú a pri tom hrajú golf. Platí aj opačne.

Pavel Spišiak, riaditeľ SSG

Generálny partner

Hlavní partneri

 

Mediálni partner

 

Partneri

    

 

SKGA NEWSLETTER