Stabilizácia trupu golfového hráča

Vážení golfová priatelia,

dovoľujeme si dať do Vašej pozornosti odborý článok zaoberajúci sa témou „Stabilizáci trupu golfového hráča.“

Autorom článku je Mgr. Michal Tokár, PhD. z katedry telesnej výchovy a športu pri Farmaceutickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave.

Článok nájdete tu: STABILIZÁCIA TRUPU GOLFOVÉHO HRÁČA, I.časť

Generálny partner

Hlavní partneri

 

Mediálni partner

 

Partneri

    

 

SKGA NEWSLETTER