Stretnutie a workshop reprezentácie SKGA – ZRUŠENÉ!!!

DÔLEŽITÝ OZNAM – STRETNUTIE REPREZENTÁCIE, HRÁČOV A RODIČOV V SOBOTU 21.3.2020 V BRATISLAVA DOČASNE ZRUŠENÉ Z DÔVODU MIMORIADNÉHO STAVU VYHLÁSENÉHO VLÁDOU SR.

O NÁHRADNOM TERMÍNE BUDEME INFORMOVAŤ.

 

Komisia pre reprezentáciu SKGA týmto informuje o plánovanom konaní stretnutia reprezentácie. Toto stretnutie sa bude konať v sobotu 21.3.2020 o 11 hod v Bratislave.

Miesto konania bude pozvaným členom reprezentácie ešte upresnené elektronickou poštou.

Predbežný návrh programu nájdete ďalej:

9:00-10:00
Téma: Rehabilitačná a fyzioterapeutická starostlivosť pre vrcholových športovcov v juniorskom veku ako prevencia zranení

10:00-11.00
Téma: Mentálna príprava na turnaj golfistu v juniorskom veku

11.00-12.00
Téma: Kondičná príprava juniorského golfistu počas celej sezóny

Obed 12.00-12.40

12.40-16.00:
1. Antidoping
2. Štatút, lekárska prehliadka atd….
3. Novinky HCP, nový rebríček SKGA, WAGR
4. Andrew Malley – reprezentácia
5. Ostatné

Generálny partner

Hlavní partneri

 

Mediálni partner

 

Partneri

    

 

SKGA NEWSLETTER