Svetový hendikepový systém prichádza

V roku 2020 začne aj v Slovenskej republike platiť nový hendikepový systém. Slovenská golfová asociácia, spoločne s väčšinou európskych krajín, v súčasnosti ešte stále používa HCP systém EGA. Vzhľadom na to, že hráči dnes za golfom veľa cestujú a hrajú v rôznych podmienkach a na rôznych svetadieloch, vznikla potreba systémy HCP zjednotiť celosvetovo. Doposiaľ totiž existuje a funguje 6 rôznych systémov, podľa území, kde platia. Boli to USGA (Severná Amerika), CONGU (Britské ostrovy), EGA (Európa), AAG (Argentína), GA (Austrália) a SAGA (Južná Afrika).

HCP systém umožňuje, aby sa mohli v spoločnej súťaži stretnúť a porovnať aj výkonnostne rozdielni hráči. Aby to bolo možné a korektné, je potrebné, aby HCP hráčov boli čo najaktuálnejšie a aby správne vystihovali hernú úroveň hráča.

EGA systém pracuje s tzv. vyjadrením hráčovho herného potenciálu. Prichádzajúci HCP systém bude pracovať s tzv preukázanou hráčovou zručnosťou (schopnosťou). Každopádne, vždy ide o akési vyjadrenie výkonnosti, na základe už odohratých výsledkov. Správne a aktuálne HCP sú veľmi dôležité tak pre hráčov, ktorí hrajú súťaže s vyrovnaním, teda netto (s použitím HCP), ako aj pre výkonnostných hráčov, ktorí hrajú poväčšine súťaže na rany brutto, teda bez vyrovnania. Prvým umožňuje zbierať body a uspieť aj v súťaži s výkonnostne lepšími hráčmi, pre druhých je HCP veľmi dôležitým údajom pri prihlasovaní do turnajov a spĺňaní HCP limitov pri vstupoch do turnajov. Pre všetkých je HCP dôležitý aj kvôli zostavovaniu štartovacích listín.

Dôležité údaje a pojmy v novom HCP systéme:

  • HI (handicap index) – v súčasnosti niečo podobné poznáme ako presný HCP hráča
  • PHH – (plný hrací HCP) – HCP hráča z priradených odpalísk, bez zohľadnenia ďalších faktorov (vietor, počasie, podmienky na ihrisku)
  • THH – (turnajový hrací HCP) – po zohľadnení všetkých faktorov – celé číslo
  • HR – (HCP rany) – rany, ktoré hráč dostane na určitej jamke
  • NHI – (najnižší HCP index) – najnižší HCP index, aký hráč dosiahol za posledných 12 mesiacov (tento údaj bude použitý pre obmedzenie neprimeraného nárastu, teda zhoršenia HCP)

Handicap index hráča bude vyrátaný z 8 najlepších výsledkov z posledných 20. V prípade, že hráč nemá toľko výsledkov, systém použije priemer výsledkov podľa presne stanovených pravidiel:

1 – 5 výsledkov – použije sa jeden najlepší výsledok

6 – 8 výsledkov – priemer z 2

9 – 11 výsledkov  – priemer z 3

12 – 14 výsledkov – priemer zo 4

15 – 16 výsledkov – priemer z 5

17 – 18 výsledkov – priemer zo 6

19 výsledkov – priemer zo 7

20 výsledkov – priemer z 8

Pokiaľ nový HI (handicap index) bude rovný, alebo nižší ako váš NHI+3 (najnižší HCP index za posledných 12 mesiacov) – žiadna ochranná závora nebude aplikovaná.

Ak nový HI je vyšší ako NHI+3, potom časť nad 3 bude započítaná len z 50% – tzv. mäkká závora

Najvyššou možnou hodnotou je NHI+5 – tzv. tvrdá závora

Môže nastať situácia, keď hráč dosiahol svoj NHI napr. v apríli. Povedzme, HI 10. V júni po turnaji mu vyjde HI, ktorý by bol o 4 vyšší ako NHI. Jeho HI teda bude 13,5 (s použitím mäkkej závory). Postupnými zlými výkonmi sa napr v novembri dopracuje do stavu, kedy by mal ísť s HI až na napr. 15,5. Tu sa však jeho HI zastaví na 15, s použitím tvrdej závory. Po vypršaní 12 mesiacov od NHI systém použije nový NHI atď.

V pokračovaní článku na budúci týždeň si ukážeme, ako si môže hráč vypočítať  svoj HI – handicap index.

Autor: Rastislav Michalák, Športovo-technická komisia SKGA

Generálny partner

Hlavní partneri

 

Mediálni partner

 

Partneri

    

 

SKGA NEWSLETTER