TEACH THE TEACHERS 2018, St. Andrews

Golfová verejnosť žije už viac ako rok informáciou o zrejme najradikálnejšej zmene v pravidlách golfu v celej jeho histórii, ktorá sa historicky pripravuje už od roku 2012. Programovaná platnosť nových pravidiel od 1.1.2019 samozrejme so sebou prináša aj nutnosť zahájiť prípravy na ich postupné uvádzanie do života. V dňoch 7. – 9.2.2018 sa uskutočnil v St.Andrews seminár Teach the Teachers určený pre delegátov z golfových asociácií ako príprava na zahájenie národných programov vzdelávania a skúšok rozhodcov, ako aj hráčov golfu pre aplikácii nových pravidiel v praxi. Za SKGA sme sa zúčastnili spolu s Rasťom Michalákom ako úspešní absolventi programu TARS v minulých rokoch a aktívni rozhodcovia výkonnostných a medzinárodných golfových podujatí. Súčasne sme sa zaviazali vykonať preškolenie rozhodcov na nové pravidlá pred sezónou 2019.

Celý proces tvorby nových pravidiel vstupuje do záverečnej fázy a seminár zároveň slúžil na overenie metodiky výuky a výkladu nových pravidiel po teoretickej a praktickej stránke aj pre samotných gestorov – odborných pracovníkov R&A v praxi. V priebehu necelého mesiaca bude známa konečná verzia pravidiel a činnosti súťažných výborov v angličtine, nasledovať bude dokončenie skrátenej ilustrovanej verzie pre hráčov golfu, a samozrejme rozhodujúce je aj ukončenie prác na dokumente – Rozhodnutia o pravidlách golfu /Decisions on Rules of Golf 2019/ a príprave seminárov TARS pre rok 2019 – administrácia turnajov a skúšky rozhodcov vrátane príslušných študijných a skúšobných testov.

Cieľom seminára bolo poskytnúť nielen určitý návod na metodiku výučby nových pravidiel po teoretickej a praktickej stránke, ale aj pre národných školiteľov /všetci účastníci boli úspešní absolventi TARS/ vysvetliť filozofiu a spôsoby aplikácie nových pravidiel v praxi. Po tejto stránke v plnom rozsahu splnil svoj účel, ale aj na občasnej neistote tých najpovolanejších, prednášajúcich z R&A – spoluautorov pravidiel, bolo vidieť, že celý proces bude veľmi náročný. Zrejme aj v profesionálnom rozhodovaní na najvyššej úrovni sa dočkáme v prvej fáze roka 2019 určitých chýb, minimálne množstva tzv. „ruling consultations“ medzi rozhodcami. V zásade však nové pravidlá budú znamenať zjednodušenie, jazyk pravidiel je oveľa prístupnejší, ako strohá právnická angličtina tých doterajších. Po zverejnení konečnej verzie budeme prinášať na oficiálnych stránkach SKGA príspevky popisujúce zmeny v riešení konkrétnych situácií na ihrisku.

SKGA bude organizovať preškolenie rozhodcov a funkcionárov ŠTK klubov /to znamená tzv stupeň II./, ako aj skúšky rozhodcov podľa nových pravidiel. Pre prvú skupinu z oblasti Slovenska stred a východ plánujeme dvojdňový seminár v mesiaci november – december 2018, pre dve skupiny zo západu Slovenska v mesiaci február 2019. Samozrejme očakávame aj výrazné aktivity v kluboch pred zahájením sezóny 2019, kde absolventi týchto kurzov budú oboznamovať s novými pravidlami na úrovni v zjednodušenom stupni I. hráčov – členov klubov.

Ing. Ivan Šebök, CSc.
Člen prezídia SKGA

Generálny partner

Hlavní partneri

 

Mediálni partner

 

Partneri

    

 

SKGA NEWSLETTER