Tipy pre investície do golfu

SKGA spolupracuje so ZMOS.

Radi by sme informovali potenciálnych záujemcov – investorov do golfu, že v spolupráci so Zväzom miest a obcí Slovenskej republiky Slovenská golfová asociácia oslovila všetky členské obce ZMOS s dotazom na vhodnosť a možnosť výstavby golfových zariadení na ich pozemkoch. Výsledkom sú konkrétne informácie ohľadne vhodných pozemkov k výstavbe. Tieto informácie sú k dispozícii na vyžiadanie na sekretariáte SKGA.

Generálny partner

Hlavní partneri

 

Mediálni partner

 

Partneri

    

 

SKGA NEWSLETTER