DONI – Travel Golf Tour 2023 by St. Nicolaus

Sedin Golf Resort, 24. 06. 2023 | 09:0024. 06. 2023 | 23:50

Základné informácie
Skrátený názov DONI2023
Organizátor Sedin Golf Club, o.z.
Spoluorganizátor
Ihrisko Sedin Golf Resort
Hlavný rozhodca ŠVAJLEN Peter
Rozhodca NÁGEL Kristián, SATUR Dušan, VIDRA Michal
Riaditeľ súťaže Peter Švajlen
Súťažný výbor Peter Švajlen, Donka Mihaleva, Peter Voroš
turnaj
Termín
Dátum a čas zahájenia 24. 06. 2023 | 09:00
Dátum a čas ukončenia 24. 06. 2023 | 23:50
Počet kôl 1
Spôsob štartu - postupný štart z odpaliska číslo 1, v prípade prihlásenia viac ako 87 hráčov, postupný štart z odpaliska číslo 1 a 10. - odpaliska podla popozicii (nad 50 rokov aj pri nizsom HCP mozu hráči hrať z predných odpalísk - potrebné nahlásiť pred štartom štartérovi a označiť na score karte) - Štartová listina bude uverejnená pred konaním turnaja na nástenke v klubovom dome a na serveri SKGA najneskôr do 16:00 deň pred zahájením turnaja.
Prihlásenie
Dátum a čas podania prihlášky 22. 03. 2023 | 12:00
Dátum a čas uzávierky prihlášok 23. 06. 2023 | 09:00
Minimálny počet prihlásených 20
Počet prihlásených 11
Kapacita turnaja 104
Spôsob registrácie Hráči sa môžu prihlásiť na turnaj samostatne cez server skga.sk alebo na e-mailovej adrese doni@doni-travel.sk do 09:00 deň pred zahájením turnaja. Odhlásenie z turnaja je možne cez server SKGA iba pred uzávierkou prihlášok. Po uzávierke prihlášok je možné sa odhlásiť z turnaja na e-mailovej adrese doni@doni-travel.sk V prípade, že sa hráč nedostaví na turnaj alebo sa odhlási v deň konania turnaja, je povinný uhradiť štartovné vo výške 40 EUR.
turnaj
Prihlásenie hráča do turnaja
Odhlásenie hráča z turnaja
Meno Klub Členské číslo
Meno
Klub Klub
Členské číslo
Zadajte dátum narodenia (DDMMRRRR)
odhlásenie hráča z turnaja
Pravidlá a podmienky
Povolenie meracích zariadení
Zákaz dopravy (buggy a pod.)
Ceny zodpovedajú amatérskemu statusu
Poplatky za stravovanie
Poplatky 35€ pre členov Sedin Golf Club, 100€ nečlenovia
Stravovanie Welcome drink, štartovací balíček s občerstvením, alko a nealko pitný režim od hlavného partnera St. Nicolaus počas celého turnaja, halfway, obed po hre.
Úhrada nákladov Platba možná iba v hotovosti pri registrácii.
Ostatné informácie
Popis DONI Travel Golf Tour 2023 je dlhodobá súťaž pozostávajúca zo šiestich samostatných turnajov, ktoré sa uskutočnia na ihriskách Golf Club Welten, Sedin Golf Resort, Golfový Klub Hrubá Borša a Red Oak Golf Club. Turnaje sa hrajú na úpravu HCP.
Podmienky Turnaje sa hrajú podľa pravidiel R. & A. Rules Limited, súťažného poriadku SKGA a miestnych pravidiel ihriska. Trénovanie v deň turnaja je povolené len na plochách na to vyhradených – driving range, putting green a chipping green. Maximálny hrací čas je stanovený na 5 hodín. V prípade prekročenia hracieho času o viac ako 30 minút budú hráči penalizovaný za každých 10 minút dvoma trestnými bodmi ak súťažný výbor nerozhodne inak. V prípade straty viac ako jednej dĺžky jamky s flajtom hrajúcim pred nimi v priebehu hracieho kola, môže byť hráčom prikázané rozhodcom turnaja preskočiť jamku. Hráči nesmú v priebehu súťažného kola používať žiaden dopravný prostriedok okrem výnimiek schválených súťažným výborom. Hráči môžu používať meracie zariadenia výlučne na meranie vzdialenosti. Ak hráč počas súťažného kola použije zariadenie, ktoré meria aj iné veličiny bude diskvalifikovaný podľa pravidla 14-3.
Víťazstvo - Každá kategória sa vyhodnocuje samostatne. - V kategóriách A, B, C budú vyhodnotené prvé tri miesta. o Víťazom je hráč s najväčším počtom bodov o v prípade rovnosti bodov rozhoduje o poradí na prvých troch miestach podľa pravidiel serveru www.skga.sk - V kategórii D bude vyhodnotené prvé miesto. o Víťazom je hráč s najväčším počtom bodov o v prípade rovnosti bodov rozhoduje o poradí na prvých troch miestach podľa pravidiel serveru www.skga.sk - Podmienkou získania vecných cien je osobná účasť na vyhodnotený pokiaľ súťažný výbor nerozhodne inak.
Ceny Vecné ceny - Všetky vecné ceny zodpovedajú amatérskemu štatútu. Podmienkou získania vecných cien je osobná účasť na vyhodnotení pokiaľ súťažný výbor nerozhodne inak.
Poznámka
Kategória Hrací systém Hra s HCP S úpravou
A - muži a ženy HCP +4 – 16,4 Stableford
B – muži a ženy HCP 16,5 – 27 Stableford
C – muži a ženy HCP 27,1 – 54 Stableford
D – muži a ženy HCP +4 – 54 Stableford
Odpaliská HCP od HCP do Vek od Vek do Pohlavie
1. kolo - Sedín Clasic Par 73
WHITE +4,0 16,4 0 100
BLUE +4,0 16,4 0 100
YELLOW 16,5 54,0 0 100
RED 16,5 54,0 0 100
Kategória Kapacita Iba pre členov Prihlásených
A - muži a ženy HCP +4 – 16,4 0 9
B – muži a ženy HCP 16,5 – 27 0 2
C – muži a ženy HCP 27,1 – 54 0 0
D – muži a ženy HCP +4 – 54 0 11
* Nezaradení 0 0
* Odhlásení s výsledkom 0 0
Všetko 0 11
VŠETCI
Meno Členské čísloČlenské č. Klub HCP
BOEMIO Marco 13689 Golfový klub Hrubá Borša 8,2
CHOI Jae Keun 20078 GC Pegas 5,8
DENNEROVÁ Barbora 11727 Penati Golf Club 4,2
HAGARA Pavol 15117 Golf Trnava 12,0
KINKA Peter 08510 Eurovalley Golf Park Club 18,3
KRÁLIK Marián 04359 Sedin Golf Club, o.z. 16,6
KVIEČINSKÝ Peter 20308 Golfový klub Hrubá Borša 4,0
LAM DUC Hai 12601 Golf Club WELTEN 13,8
RATKOVIČ Radovan 18228 Golfový klub Hrubá Borša 13,7
ŠTRBA Ján 07821 Golf Trnava 14,3
VAN WYK André 22227 RED OAK Golf Club 16,2
A - muži a ženy HCP +4 – 16,4
Meno Členské čísloČlenské č. Klub HCP
BOEMIO Marco 13689 Golfový klub Hrubá Borša 8,2
CHOI Jae Keun 20078 GC Pegas 5,8
DENNEROVÁ Barbora 11727 Penati Golf Club 4,2
HAGARA Pavol 15117 Golf Trnava 12,0
KVIEČINSKÝ Peter 20308 Golfový klub Hrubá Borša 4,0
LAM DUC Hai 12601 Golf Club WELTEN 13,8
RATKOVIČ Radovan 18228 Golfový klub Hrubá Borša 13,7
ŠTRBA Ján 07821 Golf Trnava 14,3
VAN WYK André 22227 RED OAK Golf Club 16,2
B – muži a ženy HCP 16,5 – 27
Meno Členské čísloČlenské č. Klub HCP
KINKA Peter 08510 Eurovalley Golf Park Club 18,3
KRÁLIK Marián 04359 Sedin Golf Club, o.z. 16,6
C – muži a ženy HCP 27,1 – 54
Meno Členské čísloČlenské č. Klub HCP
D – muži a ženy HCP +4 – 54
Meno Členské čísloČlenské č. Klub HCP
BOEMIO Marco 13689 Golfový klub Hrubá Borša 8,2
CHOI Jae Keun 20078 GC Pegas 5,8
DENNEROVÁ Barbora 11727 Penati Golf Club 4,2
HAGARA Pavol 15117 Golf Trnava 12,0
KINKA Peter 08510 Eurovalley Golf Park Club 18,3
KRÁLIK Marián 04359 Sedin Golf Club, o.z. 16,6
KVIEČINSKÝ Peter 20308 Golfový klub Hrubá Borša 4,0
LAM DUC Hai 12601 Golf Club WELTEN 13,8
RATKOVIČ Radovan 18228 Golfový klub Hrubá Borša 13,7
ŠTRBA Ján 07821 Golf Trnava 14,3
VAN WYK André 22227 RED OAK Golf Club 16,2