Chateau Heralec Couples Cup 2023

Penati Golf Resort - Heritage Course, 01. 07. 2023 | 10:0001. 07. 2023 | 20:00

Základné informácie
Skrátený názov PCT22
Organizátor Penati Golf Club
Spoluorganizátor
Ihrisko Penati Golf Resort - Heritage Course
Hlavný rozhodca FÁBIK Jozef
Rozhodca
Riaditeľ súťaže Igor Chochol
Súťažný výbor Radomír Holečka Igor Chochol
turnaj
Termín
Dátum a čas zahájenia 01. 07. 2023 | 10:00
Dátum a čas ukončenia 01. 07. 2023 | 20:00
Počet kôl 1
Spôsob štartu Canon štart 10:00
Prihlásenie
Dátum a čas podania prihlášky 19. 06. 2023 | 00:00
Dátum a čas uzávierky prihlášok 30. 06. 2023 | 13:00
Minimálny počet prihlásených 20
Počet prihlásených 56
Kapacita turnaja 100
Spôsob registrácie WWW.SKGA.SK
turnaj
Pravidlá a podmienky
Povolenie meracích zariadení
Zákaz dopravy (buggy a pod.)
Ceny zodpovedajú amatérskemu statusu
Poplatky za stravovanie
Poplatky štartovné 55€ spolu pre dvojicu / green fee podľa cenníku PGR
Úhrada nákladov
Ostatné informácie
Popis
Podmienky registrácia na server skga.sk (nahlásenie tímu na recepcii PGR) Turnaj párovych dvojic PGR
Víťazstvo 1,2,3 miesto dvojíc TEXAS SCRAMLE NA RANY NETTO. Longest Drive 11, nearest to pin 4 Kritérium pri rovnosti výsledkov je (NIŽŠÍ HRACÍ HCP DVOJICE).
Ceny
Poznámka
Kategória Hrací systém Hra s HCP S úpravou
Texas Na rany
Odpaliská HCP od HCP do Vek od Vek do Pohlavie
1. kolo - PGR Heritage Course 2018
RED +9,0 54,0 0 100
YELLOW +9,0 54,0 0 100
Kategória Kapacita Iba pre členov Prihlásených
Texas 0 56
* Nezaradení 0 0
* Odhlásení s výsledkom 0 0
Všetko 0 56
VŠETCI
Meno Členské čísloČlenské č. Klub HCP
AUGUSTÍNOVÁ Adela 17744 Penati Golf Club 5,2
AUGUSTÍNOVÁ Silvia 15484 Penati Golf Club 27,3
BREZOVSKÝ Juraj 07314 Penati Golf Club 8,7
BREZOVSKÝ Matúš 08985 Penati Golf Club 6,6
CHOCHOL Igor 04354 Penati Golf Club 12,7
CHOCHOLOVÁ Alexandra 13372 Penati Golf Club 25,9
CHRUM Peter 12483 Penati Golf Club 14,9
CHRUMOVÁ Zuzana 20784 Penati Golf Club 35,1
ČONKA Ľuboš 07673 Penati Golf Club 17,6
ČONKOVÁ Ľubica 07959 Penati Golf Club 18,8
HÁN Milan 00707 Penati Golf Club 22,0
HÁNOVÁ Darina 05279 Penati Golf Club 20,1
HANZALÍK David 02058 Penati Golf Club 25,7
HANZALÍKOVÁ Ivana 13793 Penati Golf Club 19,2
HOJSÍK Marián 10873 Penati Golf Club 5,7
HOJSÍKOVÁ Ivana 19297 Penati Golf Club 37,1
HOLBA Peter 12853 Penati Golf Club 13,1
HOLEČKOVÁ Lucia 22350 Penati Golf Club 54,0
HRNEK Ladislav 07983 Penati Golf Club 13,9
HUDEC Richard 02168 Penati Golf Club 17,9
HUDECOVÁ Zuzana 11544 Penati Golf Club 54,0
HUPKA Milan 04062 Penati Golf Club 17,3
HUPKOVÁ Monika 03520 Penati Golf Club 25,9
KOMÁRŇANSKÁ Mária 02553 Penati Golf Club 19,3
KOMÁRŇANSKÝ Karol 02554 Penati Golf Club 10,3
KROŠLÁK František 03365 Penati Golf Club 20,0
KROŠLÁKOVÁ Eva 04701 Penati Golf Club 28,9
KVIEČINSKÁ Lucia 07879 Penati Golf Club 27,5
KVIEČINSKÝ Michal 01838 Penati Golf Club 30,6
LEŠČIŠINOVÁ Ivica 12006 Penati Golf Club 12,4
MARKOVIČ Peter 07106 Penati Golf Club 9,7
MARKOVIČOVÁ Helena 07105 Penati Golf Club 19,3
MŇAHONČÁK Martin 08677 Penati Golf Club 14,4
MŇAHONČÁKOVÁ Katarína 16347 Penati Golf Club 44,4
MRÁZIK Martin 04314 Penati Golf Club 13,3
MRÁZIKOVÁ Petra 04358 Penati Golf Club 22,2
PATÁKOVÁ Alexandra 07296 Penati Golf Club 1,7
RAYTCHEV Ruslan 01214 Penati Golf Club 16,0
REICHBAUEROVÁ Martina 05880 Penati Golf Club 36,0
RUSNÁKOVÁ Lenka 12327 Penati Golf Club 22,3
SANTORI Mario 19963 Penati Golf Club 26,6
SEBOK František 03730 Penati Golf Club 15,1
SEBÖKOVÁ Zdena 17202 Penati Golf Club 30,4
ŠIDLO Peter 01655 Penati Golf Club 23,3
ŠIDLOVÁ Drahoslava 17573 Penati Golf Club 37,5
ŠTANGLOVIČ Ľudovít 08881 Penati Golf Club 24,7
ŠTANGLOVIČOVÁ Nadežda 08882 Penati Golf Club 34,5
SURA Martin 12324 Penati Golf Club 11,2
TRÁVNIK Hugo 20001 Penati Golf Club 10,0
VIŠŇOVSKÁ Lenka 02326 Penati Golf Club 35,8
VIŠŇOVSKÝ Jozef 02325 Penati Golf Club 19,0
VULEV Ivan 09997 Penati Golf Club 20,6
VULEVOVÁ MIRIAM 20380 Penati Golf Club 30,5
ZACHAR Ján 08799 Penati Golf Club 15,0
ZACHAROVÁ Andrea 07822 Penati Golf Club 7,8
ŽIAK Martin 04532 Penati Golf Club 11,1
Texas
Meno Členské čísloČlenské č. Klub HCP
AUGUSTÍNOVÁ Adela 17744 Penati Golf Club 5,2
AUGUSTÍNOVÁ Silvia 15484 Penati Golf Club 27,3
BREZOVSKÝ Juraj 07314 Penati Golf Club 8,7
BREZOVSKÝ Matúš 08985 Penati Golf Club 6,6
CHOCHOL Igor 04354 Penati Golf Club 12,7
CHOCHOLOVÁ Alexandra 13372 Penati Golf Club 25,9
CHRUM Peter 12483 Penati Golf Club 14,9
CHRUMOVÁ Zuzana 20784 Penati Golf Club 35,1
ČONKA Ľuboš 07673 Penati Golf Club 17,6
ČONKOVÁ Ľubica 07959 Penati Golf Club 18,8
HÁN Milan 00707 Penati Golf Club 22,0
HÁNOVÁ Darina 05279 Penati Golf Club 20,1
HANZALÍK David 02058 Penati Golf Club 25,7
HANZALÍKOVÁ Ivana 13793 Penati Golf Club 19,2
HOJSÍK Marián 10873 Penati Golf Club 5,7
HOJSÍKOVÁ Ivana 19297 Penati Golf Club 37,1
HOLBA Peter 12853 Penati Golf Club 13,1
HOLEČKOVÁ Lucia 22350 Penati Golf Club 54,0
HRNEK Ladislav 07983 Penati Golf Club 13,9
HUDEC Richard 02168 Penati Golf Club 17,9
HUDECOVÁ Zuzana 11544 Penati Golf Club 54,0
HUPKA Milan 04062 Penati Golf Club 17,3
HUPKOVÁ Monika 03520 Penati Golf Club 25,9
KOMÁRŇANSKÁ Mária 02553 Penati Golf Club 19,3
KOMÁRŇANSKÝ Karol 02554 Penati Golf Club 10,3
KROŠLÁK František 03365 Penati Golf Club 20,0
KROŠLÁKOVÁ Eva 04701 Penati Golf Club 28,9
KVIEČINSKÁ Lucia 07879 Penati Golf Club 27,5
KVIEČINSKÝ Michal 01838 Penati Golf Club 30,6
LEŠČIŠINOVÁ Ivica 12006 Penati Golf Club 12,4
MARKOVIČ Peter 07106 Penati Golf Club 9,7
MARKOVIČOVÁ Helena 07105 Penati Golf Club 19,3
MŇAHONČÁK Martin 08677 Penati Golf Club 14,4
MŇAHONČÁKOVÁ Katarína 16347 Penati Golf Club 44,4
MRÁZIK Martin 04314 Penati Golf Club 13,3
MRÁZIKOVÁ Petra 04358 Penati Golf Club 22,2
PATÁKOVÁ Alexandra 07296 Penati Golf Club 1,7
RAYTCHEV Ruslan 01214 Penati Golf Club 16,0
REICHBAUEROVÁ Martina 05880 Penati Golf Club 36,0
RUSNÁKOVÁ Lenka 12327 Penati Golf Club 22,3
SANTORI Mario 19963 Penati Golf Club 26,6
SEBOK František 03730 Penati Golf Club 15,1
SEBÖKOVÁ Zdena 17202 Penati Golf Club 30,4
ŠIDLO Peter 01655 Penati Golf Club 23,3
ŠIDLOVÁ Drahoslava 17573 Penati Golf Club 37,5
ŠTANGLOVIČ Ľudovít 08881 Penati Golf Club 24,7
ŠTANGLOVIČOVÁ Nadežda 08882 Penati Golf Club 34,5
SURA Martin 12324 Penati Golf Club 11,2
TRÁVNIK Hugo 20001 Penati Golf Club 10,0
VIŠŇOVSKÁ Lenka 02326 Penati Golf Club 35,8
VIŠŇOVSKÝ Jozef 02325 Penati Golf Club 19,0
VULEV Ivan 09997 Penati Golf Club 20,6
VULEVOVÁ MIRIAM 20380 Penati Golf Club 30,5
ZACHAR Ján 08799 Penati Golf Club 15,0
ZACHAROVÁ Andrea 07822 Penati Golf Club 7,8
ŽIAK Martin 04532 Penati Golf Club 11,1