PENATI NAY HCP SUNDAY 17

Penati Golf Resort - Legend Course, 15. 10. 2023 | 09:3015. 10. 2023 | 13:00

Základné informácie
Skrátený názov NAYHCPSUN23
Organizátor Penati Golf Club
Spoluorganizátor
Ihrisko Penati Golf Resort - Legend Course
Hlavný rozhodca DUBAN Filip
Rozhodca
Riaditeľ súťaže Radomír Holečka
Súťažný výbor Radomír Holečka Ján Tomáš Filip Duban
turnaj
Termín
Dátum a čas zahájenia 15. 10. 2023 | 09:30
Dátum a čas ukončenia 15. 10. 2023 | 13:00
Počet kôl 1
Spôsob štartu Záujemci sa na akýkoľvek z HCP turnajov môžu prihlásiť prostredníctvom serveru Slovenskej golfovej asociácie: (http://www.skga.sk/zoznam-turnajov), kde si samotný turnaj vyhľadajú a následne skontrolujú priradenie do zoznamu prihlásených. V prípade nefunkčnosti serveru sa môžu hráči prihlásiť priamo na recepcii Penati klubu, či telefonicky na +421 (0) 917 907 777. Vo všeobecnosti platí že možnosť prihlásiť sa na turnaj má hráč najneskôr do 12:00 predchádzajúceho dňa do zahájenia turnaja. V opačnom prípade sa hráč riadi informáciami uvedenými v popise turnaja na serveri SKGA.
Prihlásenie
Dátum a čas podania prihlášky 29. 08. 2023 | 12:00
Dátum a čas uzávierky prihlášok 14. 10. 2023 | 12:00
Minimálny počet prihlásených 6
Počet prihlásených 15
Kapacita turnaja 57
Spôsob registrácie www.skga.sk
turnaj
Prihlásenie hráča do turnaja
Odhlásenie hráča z turnaja
Meno Klub Členské číslo
Meno
Klub Klub
Členské číslo
Zadajte dátum narodenia (DDMMRRRR)
odhlásenie hráča z turnaja
Pravidlá a podmienky
Povolenie meracích zariadení
Zákaz dopravy (buggy a pod.)
Ceny zodpovedajú amatérskemu statusu
Poplatky za stravovanie
Poplatky Hráč je povinný pred štartom uhradiť na recepcii Green Fee: (podľa cenníka PGR), ako aj štartovné vo výške 21€. Členovia PGR Green Fee neplatia. Juniori platia štartovné 14€.
Stravovanie Pitný režim, občerstvenie do bagu na 1. jamke, Penati Sunday Brunch
Úhrada nákladov Nie
Ostatné informácie
Popis Nedele v Penati Golf Resorte (ďalej len „PGR“) budú patriť členom klubu ako aj golfovej verejnosti. Budú predstavovať športový deň celoročného turnaja na úpravu hendikepu pod názvom „NAY PENATI HCP SUNDAY“.
Podmienky Právo zúčastniť sa na turnajoch „NAY PENATI HCP SUNDAY“ majú všetci hráči s amatérskym štatútom, akými sú členovia národných golfových asociácií s platným členstvom pre rok 2023 bez rozdielu pohlavia, národnosti či veku. Hendikepový limit nie je pre tento turnaj vydaný, čím umožňuje hru všetkým herným úrovniam v rátanie EGA HCP: (+ - 36), ako aj hráčom s klubovým HCP (37 – 54).Hráč, ktorý v kategórii A (na rany) škrkne jamku, je diskvalifikovaný. Pričom sa jeho výsledky do celoročného eklektiku nezapočítavajú.
Víťazstvo V súťaži „NAY PENATI HCP SUNDAY“ sú vyhodnocované prvé tri miesta z kategórie A, B. Kategória Junior sa vyhlasuje prvé miesto. V celoročnom rebríčku túry budú ohodnotení prví traja hráči.
Ceny Ceny pre víťazov tvoria trofeje a hodnotné ceny od promotéra turnaja pre hodnotené miesta v hlavnej kategórii a v doplnkových kategóriách. Ak je v kategórii menej ako 6 hráčov vyhodnocuje sa iba víťaz. Ak je v kategórii menej ako 4 hráči, zlučuje sa táto s kategóriou o stupeň vyššie. V prípade nevyzdvihnutia cien pri vyhlasovaní výsledkov tieto prepadajú v prospech organizátora.
Poznámka Members of other than Slovak & Czech Union shall apply in writing (name, date of birth, HCP, home golf club, id number) to info@penatigolfresort.sk. HCP confirmation from national golf Union shall be attached.
Kategória Hrací systém Hra s HCP S úpravou
A (+ - 15) RANY NETTO Na rany
B (15,1 - 54 (36 HCP)) STB NETTO Stableford
Odpaliská HCP od HCP do Vek od Vek do Pohlavie
1. kolo - PGR Legend Course (72)
WHITE +4,0 15,0 12 49
BLUE +4,0 15,0 12 49
YELLOW 15,1 54,0 12 49
RED 15,1 54,0 12 49
YELLOW +9,0 54,0 50 100
RED +9,0 54,0 50 100
BLUE +9,0 36,0 0 11
RED +9,0 36,0 0 11
Kategória Kapacita Iba pre členov Prihlásených
A (+ - 15) RANY NETTO 0 6
B (15,1 - 54 (36 HCP)) STB NETTO 0 9
* Nezaradení 0 0
* Odhlásení s výsledkom 0 0
Všetko 0 15
VŠETCI
Meno Členské čísloČlenské č. Klub HCP
DENNER František 14057 Penati Golf Club 18,7
ĎUNGEL Tibor 14875 Penati Golf Club 24,5
ĎUNGELOVÁ Milica 16395 Penati Golf Club 28,3
HANZALÍK David 02058 Penati Golf Club 25,5
HANZALÍKOVÁ Ivana 13793 Penati Golf Club 19,0
HERCZEG Jozef 01351 Penati Golf Club 18,0
HERCZEG RAČICKÁ Jitka 02064 Penati Golf Club 14,7
HOJSÍK Marián 10873 Penati Golf Club 6,0
HOJSÍKOVÁ Ivana 19297 Penati Golf Club 34,3
JANYÍK Ladislav 18098 Penati Golf Club 19,3
JURDA Roman 07532 Penati Golf Club 6,4
LIPTÁK Tomáš 20259 Golfový a športový klub Trenčín 18,5
OČKO Ľubomír 05894 Penati Golf Club 14,6
OTOČKA Ľudovít 18646 Penati Golf Club 10,6
TARNÓCZY Peter 03569 Penati Golf Club 12,7
A (+ - 15) RANY NETTO
Meno Členské čísloČlenské č. Klub HCP
HERCZEG RAČICKÁ Jitka 02064 Penati Golf Club 14,7
HOJSÍK Marián 10873 Penati Golf Club 6,0
JURDA Roman 07532 Penati Golf Club 6,4
OČKO Ľubomír 05894 Penati Golf Club 14,6
OTOČKA Ľudovít 18646 Penati Golf Club 10,6
TARNÓCZY Peter 03569 Penati Golf Club 12,7
B (15,1 - 54 (36 HCP)) STB NETTO
Meno Členské čísloČlenské č. Klub HCP
DENNER František 14057 Penati Golf Club 18,7
ĎUNGEL Tibor 14875 Penati Golf Club 24,5
ĎUNGELOVÁ Milica 16395 Penati Golf Club 28,3
HANZALÍK David 02058 Penati Golf Club 25,5
HANZALÍKOVÁ Ivana 13793 Penati Golf Club 19,0
HERCZEG Jozef 01351 Penati Golf Club 18,0
HOJSÍKOVÁ Ivana 19297 Penati Golf Club 34,3
JANYÍK Ladislav 18098 Penati Golf Club 19,3
LIPTÁK Tomáš 20259 Golfový a športový klub Trenčín 18,5