Audi quattro Cup 2023- regionálna kvalifikácia II.

Gray Bear - Tále, 02. 06. 2023 | 10:3002. 06. 2023 | 19:00

Základné informácie
Skrátený názov AUDI 2023
Organizátor Golfový klub Tále
Spoluorganizátor PROMEA COMMUNICATION s r.o.
Ihrisko Gray Bear - Tále
Hlavný rozhodca ŠTEFÍK Michal
Rozhodca
Riaditeľ súťaže Michal Štefík
Súťažný výbor Martin Pešek, Michal Štefík
turnaj
Termín
Dátum a čas zahájenia 02. 06. 2023 | 10:30
Dátum a čas ukončenia 02. 06. 2023 | 19:00
Počet kôl 1
Spôsob štartu Canon štart 10:30
Prihlásenie
Dátum a čas podania prihlášky 01. 06. 2023 | 17:30
Dátum a čas uzávierky prihlášok 01. 06. 2023 | 17:30
Minimálny počet prihlásených 0
Počet prihlásených 115
Kapacita turnaja 120
Spôsob registrácie Kvalifikačné kolo AUDI quattro cup 2023. Zúčastniť sa ho môžu družstvá spĺňajúce podmienky turnaja. /Propozície turnaja/.
turnaj
Pravidlá a podmienky
Povolenie meracích zariadení
Zákaz dopravy (buggy a pod.)
Ceny zodpovedajú amatérskemu statusu
Poplatky za stravovanie
Poplatky Každý hráč turnaja uhradí pri registrácii štartovné vo výške 65 EUR. Účasť postupujúcich družstiev do Slovenského národného finále je bez úhrady. Účasť postupujúceho družstva do Svetového finále je bez úhrady.
Úhrada nákladov
Ostatné informácie
Popis Grennsome dvojíc - stableford netto.
Podmienky Turnaj pre pozvaných hostí. Víťazná dvojica Slovenského národného finále sa kvalifikuje na Svetové finále Audi quattro Cup 2023.
Víťazstvo Dvojice, ktoré sa umiestnia na 1.-17. mieste regionálneho turnaja 2.6.2023 Tále budú kvalifikované do Slovenského národného finále, ktoré sa bude konať dňa 08.-09.9.2023 na ihrisku Gray Bear Tále.
Ceny Grennsome dvojíc - stableford netto: prvé, druhé a tretie miesto. Doplnkové súťaže: longest drive ženy, longest drive muži, nearest to the pin muži a ženy
Poznámka Turnaj pre pozvaných hostí.
Kategória Hrací systém Hra s HCP S úpravou
Greensome dvojíc /stableford/ Stableford
Odpaliská HCP od HCP do Vek od Vek do Pohlavie
1. kolo - Gray Bear 2009
BLUE +4,0 36,0 18 100
RED +4,0 36,0 18 100
Kategória Kapacita Iba pre členov Prihlásených
Greensome dvojíc /stableford/ 0 115
* Nezaradení 0 0
* Odhlásení s výsledkom 0 0
Všetko 0 115
VŠETCI
Meno Členské čísloČlenské č. Klub HCP
Greensome dvojíc /stableford/
Meno Členské čísloČlenské č. Klub HCP