ŽP Pipex CUP 2023

Gray Bear - Tále, 27. 06. 2023 | 08:0027. 06. 2023 | 16:00

Základné informácie
Skrátený názov Turnaj
Organizátor Golfový klub Tále
Spoluorganizátor
Ihrisko Gray Bear - Tále
Hlavný rozhodca MIKLOŠ Jozef
Rozhodca
Riaditeľ súťaže
Súťažný výbor
turnaj
Termín
Dátum a čas zahájenia 27. 06. 2023 | 08:00
Dátum a čas ukončenia 27. 06. 2023 | 16:00
Počet kôl 1
Spôsob štartu
Prihlásenie
Dátum a čas podania prihlášky Údaj nezadaný
Dátum a čas uzávierky prihlášok Údaj nezadaný
Minimálny počet prihlásených 0
Počet prihlásených
Kapacita turnaja 80
Spôsob registrácie Turnaj pre pozvaných hostí
turnaj
Pravidlá a podmienky
Povolenie meracích zariadení
Zákaz dopravy (buggy a pod.)
Ceny zodpovedajú amatérskemu statusu
Poplatky za stravovanie
Poplatky
Úhrada nákladov
Ostatné informácie
Popis Turnaj pre pozvaných hostí.
Podmienky
Víťazstvo
Ceny
Poznámka
Kategória Hrací systém Hra s HCP S úpravou
Texas scramble Na rany
Odpaliská HCP od HCP do Vek od Vek do Pohlavie
1. kolo - Gray Bear Tále 2020
WHITE 26,5 54,0 0 100
RED +4,0 54,0 0 100
BLUE +4,0 26,4 0 100
Kategória Kapacita Iba pre členov Prihlásených
Texas scramble 0 0
* Nezaradení 0 0
* Odhlásení s výsledkom 0 0
Všetko 0 0
VŠETCI
Meno Členské čísloČlenské č. Klub HCP
Texas scramble
Meno Členské čísloČlenské č. Klub HCP