DONI Travel Golf Tour 2023 by St. Nicolaus

WELTEN - Báč , 23. 09. 2023 | 09:0023. 09. 2023 | 20:00

Základné informácie
Skrátený názov DONI TGT 2023
Organizátor Golf Club WELTEN
Spoluorganizátor Filip M & W spol. s r.o.
Ihrisko WELTEN - Báč
Hlavný rozhodca ŠVAJLEN Peter
Rozhodca
Riaditeľ súťaže Peter Švajlen
Súťažný výbor Peter Švajlen, Donka Mihaleva, Peter Voroš
turnaj
Termín
Dátum a čas zahájenia 23. 09. 2023 | 09:00
Dátum a čas ukončenia 23. 09. 2023 | 20:00
Počet kôl 1
Spôsob štartu Postupný štart z odpaliska číslo 1, v prípade viac ako 87 hráčov postupný štart z odpaliska číslo 1 a 10. Štartová listina bude uverejnená pred konaním turnaja na nástenke v klubovom dome a na serveri SKGA najneskôr do 16:00 hod. deň pred zahájením turnaja. Seniori a seniorky nad 50 rokov majú možnosť aj pri HCP 16,4 a menej hrať zo žltých resp. červených odpalísk s adekvátnym upravením hracieho HCP.
Prihlásenie
Dátum a čas podania prihlášky 15. 04. 2023 | 11:00
Dátum a čas uzávierky prihlášok 22. 09. 2023 | 09:00
Minimálny počet prihlásených 20
Počet prihlásených 39
Kapacita turnaja 104
Spôsob registrácie Hráči sa môžu prihlásiť na turnaj samostatne cez server skga.sk alebo na e-mailovej adrese doni@doni-travel.sk do 09:00 deň pred zahájením turnaja. Odhlásenie z turnaja je možné cez server SKGA iba pred uzávierkou prihlášok. Po uzávierke prihlášok je možné sa odhlásiť z turnaja na e-mailovej adrese doni@doni-travel.sk V prípade, že sa hráč nedostaví na turnaj alebo sa odhlási v deň konania turnaja, je povinný uhradiť štartovné vo výške 40 EUR.
turnaj
Pravidlá a podmienky
Povolenie meracích zariadení
Zákaz dopravy (buggy a pod.)
Ceny zodpovedajú amatérskemu statusu
Poplatky za stravovanie
Poplatky 35 EUR štartovné pre členov, 90 EUR pre nečlenov (štartovné + green fee). Platba možná iba v hotovosti pri registrácii.
Úhrada nákladov
Ostatné informácie
Popis DONI Travel Golf Tour 2023 je dlhodobá súťaž pozostávajúca zo šiestich samostatných turnajov na úpravu HCP,ktoré sa uskutočnia na ihriskách Golf Club Welten, Penati Golf Resort, Golfový Klub Hrubá Borša a Red Oak Golf Club. Na každom z turnajov budete bojovať o hodnotné ceny od našich partnerov, tak ako aj o body do sezónneho hodnotenia o hodnotné dovolenky.
Podmienky Turnaje sa hrajú podľa pravidiel R. & A. Rules Limited, súťažného poriadku SKGA a miestnych pravidiel ihriska. Trénovanie v deň turnaja je povolené len na plochách na to vyhradených – driving range, putting green a chipping green. Maximálny hrací čas je stanovený na 5 hodín. V prípade prekročenia hracieho času o viac ako 30 minút budú hráči penalizovaný za každých 10 minút dvoma trestnými bodmi ak súťažný výbor nerozhodne inak. V prípade straty viac ako jednej dĺžky jamky s flajtom hrajúcim pred nimi v priebehu hracieho kola, môže byť hráčom prikázané rozhodcom turnaja preskočiť jamku. Hráči nesmú v priebehu súťažného kola používať žiaden dopravný prostriedok okrem výnimiek schválených súťažným výborom. Hráči môžu používať meracie zariadenia výlučne na meranie vzdialenosti. Ak hráč počas súťažného kola použije zariadenie, ktoré meria aj iné veličiny bude diskvalifikovaný podľa pravidla 14-3. Protest je možné podať súťažnému výboru kedykoľvek počas turnaja DONI Travel Golf Tour 2023 písomne, najneskôr 15 minút po skončení turnaja, ktorého sa protest týka a zložení kaucie 20 EUR. O proteste rozhodne súťažný výbor pred vyhlásením výsledkov turnaja. V prípade, že protest bude mať vážnejší charakter, organizátor si vyhradzuje právo na odloženie výsledkov až do definitívneho rozhodnutia. V prípade zamietnutia protestu kaucia prepadá v prospech organizátora. Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu propozícií.
Víťazstvo Každá kategória sa vyhodnocuje samostatne. V kategóriách A, B, C budú vyhodnotené prvé tri miesta. Víťazom je hráč s najväčším počtom bodov, v prípade rovnosti bodov rozhoduje o poradí na prvých troch miestach podľa pravidiel serveru www.skga.sk. V kategórii D bude vyhodnotené prvé miesto. Víťazom je hráč s najväčším počtom bodov, v prípade rovnosti bodov rozhoduje o poradí na prvých troch miestach podľa pravidiel serveru www.skga.sk. Podmienkou získania vecných cien je osobná účasť na vyhodnotení, pokiaľ súťažný výbor nerozhodne inak.
Ceny Všetky vecné ceny zodpovedajú amatérskemu štatútu.
Poznámka
Kategória Hrací systém Hra s HCP S úpravou
Kategória A Stableford
Kategória B Stableford
Kategória C Stableford
Kategória D Stableford
Odpaliská HCP od HCP do Vek od Vek do Pohlavie
1. kolo - Welten 2016
WHITE +9,0 16,4 0 100
YELLOW 16,5 54,0 0 100
BLUE +9,0 16,4 0 100
RED 16,5 54,0 0 100
Kategória Kapacita Iba pre členov Prihlásených
Kategória A 0 15
Kategória B 0 16
Kategória C 0 8
Kategória D 0 39
* Nezaradení 0 0
* Odhlásení s výsledkom 0 0
Všetko 0 39
VŠETCI
Meno Členské čísloČlenské č. Klub HCP
BANÁK Pavel 11422 Golf Club WELTEN 19,9
BEČKA Anton 10290 Golfový klub Meander 11,8
BENNETT Michael 19498 Golf Club WELTEN 15,2
BODNÁR Branislav 21385 RED OAK Golf Club 25,3
BUBÁNOVÁ Simona 01262 Penati Golf Club 10,7
DEPEŠ Vladimír 22698 Golf Club WELTEN 21,1
FLAŠÍK Fedor 06202 Golf Club WELTEN 16,4
GAJDOŠ Samuel 21992 Full Swing Golf Club 14,3
GIBA Marián 06272 Golf Club WELTEN 19,9
GREGA Milan 18232 Penati Golf Club 26,5
GREGOVÁ Martina 17324 Penati Golf Club 28,1
HALOMHEGYI Juraj 11471 Golf Club WELTEN 34,2
JANYÍK Ladislav 18098 Penati Golf Club 19,5
JI Xingmin 14854 Golf Club WELTEN 12,6
KESELI Tomáš 22810 Golfový klub Hrubá Borša 54,0
KOLLÁR Mojmír 05477 Golf Club WELTEN 10,2
KOLLÁROVÁ Ivana 09300 Golf Club WELTEN 30,4
KOVÁČ Milan 04815 Sedin Golf Club, o.z. 15,0
KOVÁČ Tibor 22791 Sedin Golf Club, o.z. 33,4
KOVÁČOVÁ Tamara 22790 Sedin Golf Club, o.z. 35,5
KRAAK Radka 11406 Golfový klub Hrubá Borša 21,7
LOBODÁŠ Oto 22697 Golf Club WELTEN 20,9
MCDERMOTT Frank 07683 Golfový klub Hrubá Borša 9,7
MÍČEK Vladimír 08507 Golf Club WELTEN 7,9
MIHÁLEK Tomáš 12651 Golf Club WELTEN +0,5
POLÁK Vladimír 13956 Golf Club WELTEN 20,6
POLÁKOVÁ Daniela 13957 Golf Club WELTEN 23,1
POTAŠOVÁ Mahulena 21645 Golfový klub Hrubá Borša 29,7
PULMANN Silvester 08757 Golf Club WELTEN 21,1
SÁNDOR Arpád 06312 Golf Club WELTEN 11,3
SÁNDOROVÁ Eleonóra 08789 Golf Club WELTEN 16,8
ŠLAPÁK Marián 13979 Golf Club WELTEN 10,7
SRNKA Marián 08679 GC Pegas 25,6
SRNKOVÁ Gabriela 08680 GC Pegas 36,9
TAYLOR Jeremy 19690 Golf Club WELTEN 9,2
URBANOVSKÝ Peter 08973 Golfový klub Hrubá Borša 25,6
XIONG Wei 20050 GC Pegas 11,7
ZAJACOVÁ Danica 21528 Golf Club WELTEN 18,9
ZERVAN Ján 15031 Golfový klub Hrubá Borša 20,7
Kategória A
Meno Členské čísloČlenské č. Klub HCP
BEČKA Anton 10290 Golfový klub Meander 11,8
BENNETT Michael 19498 Golf Club WELTEN 15,2
BUBÁNOVÁ Simona 01262 Penati Golf Club 10,7
FLAŠÍK Fedor 06202 Golf Club WELTEN 16,4
GAJDOŠ Samuel 21992 Full Swing Golf Club 14,3
JI Xingmin 14854 Golf Club WELTEN 12,6
KOLLÁR Mojmír 05477 Golf Club WELTEN 10,2
KOVÁČ Milan 04815 Sedin Golf Club, o.z. 15,0
MCDERMOTT Frank 07683 Golfový klub Hrubá Borša 9,7
MÍČEK Vladimír 08507 Golf Club WELTEN 7,9
MIHÁLEK Tomáš 12651 Golf Club WELTEN +0,5
SÁNDOR Arpád 06312 Golf Club WELTEN 11,3
ŠLAPÁK Marián 13979 Golf Club WELTEN 10,7
TAYLOR Jeremy 19690 Golf Club WELTEN 9,2
XIONG Wei 20050 GC Pegas 11,7
Kategória B
Meno Členské čísloČlenské č. Klub HCP
BANÁK Pavel 11422 Golf Club WELTEN 19,9
BODNÁR Branislav 21385 RED OAK Golf Club 25,3
DEPEŠ Vladimír 22698 Golf Club WELTEN 21,1
GIBA Marián 06272 Golf Club WELTEN 19,9
GREGA Milan 18232 Penati Golf Club 26,5
JANYÍK Ladislav 18098 Penati Golf Club 19,5
KRAAK Radka 11406 Golfový klub Hrubá Borša 21,7
LOBODÁŠ Oto 22697 Golf Club WELTEN 20,9
POLÁK Vladimír 13956 Golf Club WELTEN 20,6
POLÁKOVÁ Daniela 13957 Golf Club WELTEN 23,1
PULMANN Silvester 08757 Golf Club WELTEN 21,1
SÁNDOROVÁ Eleonóra 08789 Golf Club WELTEN 16,8
SRNKA Marián 08679 GC Pegas 25,6
URBANOVSKÝ Peter 08973 Golfový klub Hrubá Borša 25,6
ZAJACOVÁ Danica 21528 Golf Club WELTEN 18,9
ZERVAN Ján 15031 Golfový klub Hrubá Borša 20,7
Kategória C
Meno Členské čísloČlenské č. Klub HCP
GREGOVÁ Martina 17324 Penati Golf Club 28,1
HALOMHEGYI Juraj 11471 Golf Club WELTEN 34,2
KESELI Tomáš 22810 Golfový klub Hrubá Borša 54,0
KOLLÁROVÁ Ivana 09300 Golf Club WELTEN 30,4
KOVÁČ Tibor 22791 Sedin Golf Club, o.z. 33,4
KOVÁČOVÁ Tamara 22790 Sedin Golf Club, o.z. 35,5
POTAŠOVÁ Mahulena 21645 Golfový klub Hrubá Borša 29,7
SRNKOVÁ Gabriela 08680 GC Pegas 36,9
Kategória D
Meno Členské čísloČlenské č. Klub HCP
BANÁK Pavel 11422 Golf Club WELTEN 19,9
BEČKA Anton 10290 Golfový klub Meander 11,8
BENNETT Michael 19498 Golf Club WELTEN 15,2
BODNÁR Branislav 21385 RED OAK Golf Club 25,3
BUBÁNOVÁ Simona 01262 Penati Golf Club 10,7
DEPEŠ Vladimír 22698 Golf Club WELTEN 21,1
FLAŠÍK Fedor 06202 Golf Club WELTEN 16,4
GAJDOŠ Samuel 21992 Full Swing Golf Club 14,3
GIBA Marián 06272 Golf Club WELTEN 19,9
GREGA Milan 18232 Penati Golf Club 26,5
GREGOVÁ Martina 17324 Penati Golf Club 28,1
HALOMHEGYI Juraj 11471 Golf Club WELTEN 34,2
JANYÍK Ladislav 18098 Penati Golf Club 19,5
JI Xingmin 14854 Golf Club WELTEN 12,6
KESELI Tomáš 22810 Golfový klub Hrubá Borša 54,0
KOLLÁR Mojmír 05477 Golf Club WELTEN 10,2
KOLLÁROVÁ Ivana 09300 Golf Club WELTEN 30,4
KOVÁČ Milan 04815 Sedin Golf Club, o.z. 15,0
KOVÁČ Tibor 22791 Sedin Golf Club, o.z. 33,4
KOVÁČOVÁ Tamara 22790 Sedin Golf Club, o.z. 35,5
KRAAK Radka 11406 Golfový klub Hrubá Borša 21,7
LOBODÁŠ Oto 22697 Golf Club WELTEN 20,9
MCDERMOTT Frank 07683 Golfový klub Hrubá Borša 9,7
MÍČEK Vladimír 08507 Golf Club WELTEN 7,9
MIHÁLEK Tomáš 12651 Golf Club WELTEN +0,5
POLÁK Vladimír 13956 Golf Club WELTEN 20,6
POLÁKOVÁ Daniela 13957 Golf Club WELTEN 23,1
POTAŠOVÁ Mahulena 21645 Golfový klub Hrubá Borša 29,7
PULMANN Silvester 08757 Golf Club WELTEN 21,1
SÁNDOR Arpád 06312 Golf Club WELTEN 11,3
SÁNDOROVÁ Eleonóra 08789 Golf Club WELTEN 16,8
ŠLAPÁK Marián 13979 Golf Club WELTEN 10,7
SRNKA Marián 08679 GC Pegas 25,6
SRNKOVÁ Gabriela 08680 GC Pegas 36,9
TAYLOR Jeremy 19690 Golf Club WELTEN 9,2
URBANOVSKÝ Peter 08973 Golfový klub Hrubá Borša 25,6
XIONG Wei 20050 GC Pegas 11,7
ZAJACOVÁ Danica 21528 Golf Club WELTEN 18,9
ZERVAN Ján 15031 Golfový klub Hrubá Borša 20,7
Kategória A
Poradie Meno Klub Členské č. HCP Kolo 1 Skóre HCP po
1 KOVÁČ Milan Sedin GC 04815 15,0 44 / 82 44 13,9
2 TAYLOR Jeremy GCW 19690 9,2 37 / 82 37 8,9
3 JI Xingmin GCW 14854 12,6 35 / 89 35 12,4
4 MCDERMOTT Frank GKHB 07683 9,7 34 / 85 34 9,7
5 XIONG Wei GCPEG 20050 11,7 34 / 89 34 11,9
6 KOLLÁR Mojmír GCW 05477 10,2 33 / 87 33 10,6
7 ŠLAPÁK Marián GCW 13979 10,7 30 / 90 30 11,1
8 SÁNDOR Arpád GCW 06312 11,3 29 / 93 29 11,3
9 BUBÁNOVÁ Simona Penati GC 01262 10,7 29 / 93 29 11,7
10 GAJDOŠ Samuel FSGC 21992 14,3 29 / --- 29 15,7
11 MIHÁLEK Tomáš GCW 12651 +0,5 28 / 81 28 +0,5
12 MÍČEK Vladimír GCW 08507 7,9 28 / 88 28 7,9
13 BEČKA Anton GKM 10290 11,8 27 / 96 27 11,8
14 BENNETT Michael GCW 19498 15,2 25 / 102 25 15,2
15 FLAŠÍK Fedor GCW 06202 16,4 25 / --- 25 16,9
Kategória B
Poradie Meno Klub Členské č. HCP Kolo 1 Skóre HCP po
1 POLÁKOVÁ Daniela GCW 13957 23,1 39 / 95 39 22,7
2 GIBA Marián GCW 06272 19,9 36 / 92 36 19,6
3 SRNKA Marián GCPEG 08679 25,6 36 / 99 36 25,4
4 KRAAK Radka GKHB 11406 21,7 34 / 99 34 22,0
5 JANYÍK Ladislav Penati GC 18098 19,5 34 / 94 34 19,5
6 POLÁK Vladimír GCW 13956 20,6 33 / 96 33 20,6
7 PULMANN Silvester GCW 08757 21,1 31 / --- 31 21,2
8 ZAJACOVÁ Danica GCW 21528 18,9 31 / 99 31 18,9
9 BANÁK Pavel GCW 11422 19,9 30 / 98 30 21,0
10 GREGA Milan Penati GC 18232 26,5 30 / 107 30 26,5
11 SÁNDOROVÁ Eleonóra GCW 08789 16,8 30 / 97 30 16,8
12 BODNÁR Branislav ROGC 21385 25,3 30 / 106 30 26,3
13 ZERVAN Ján GKHB 15031 20,7 29 / --- 29 20,7
14 LOBODÁŠ Oto GCW 22697 20,9 28 / --- 28 20,9
15 DEPEŠ Vladimír GCW 22698 21,1 18 / --- 18 21,1
16 URBANOVSKÝ Peter GKHB 08973 25,6 WD --- 25,6
Kategória C
Poradie Meno Klub Členské č. HCP Kolo 1 Skóre HCP po
1 KESELI Tomáš GKHB 22810 54,0 51 / 118 51 36,8
2 KOVÁČOVÁ Tamara Sedin GC 22790 35,5 45 / --- 45 30,5
3 SRNKOVÁ Gabriela GCPEG 08680 36,9 41 / 109 41 35,8
4 KOLLÁROVÁ Ivana GCW 09300 30,4 34 / 108 34 30,5
5 GREGOVÁ Martina Penati GC 17324 28,1 32 / 107 32 28,1
6 KOVÁČ Tibor Sedin GC 22791 33,4 31 / --- 31 34,8
7 POTAŠOVÁ Mahulena GKHB 21645 29,7 31 / 110 31 29,7
8 HALOMHEGYI Juraj GCW 11471 34,2 23 / --- 23 34,2
Kategória D
Poradie Meno Klub Členské č. HCP Kolo 1 Skóre HCP po
1 MIHÁLEK Tomáš GCW 12651 +0,5 29 / 81 / (28) 29 +0,5
2 KOVÁČ Milan Sedin GC 04815 15,0 26 / 82 / (44) 26 13,9
3 TAYLOR Jeremy GCW 19690 9,2 26 / 82 / (37) 26 8,9
4 MCDERMOTT Frank GKHB 07683 9,7 23 / 85 / (34) 23 9,7
5 KOLLÁR Mojmír GCW 05477 10,2 22 / 87 / (33) 22 10,6
6 ŠLAPÁK Marián GCW 13979 10,7 21 / 90 / (30) 21 11,1
7 MÍČEK Vladimír GCW 08507 7,9 21 / 88 / (28) 21 7,9
8 JI Xingmin GCW 14854 12,6 21 / 89 / (35) 21 12,4
9 XIONG Wei GCPEG 20050 11,7 20 / 89 / (34) 20 11,9
10 BEČKA Anton GKM 10290 11,8 19 / 96 / (27) 19 11,8
11 SÁNDOR Arpád GCW 06312 11,3 18 / 93 / (29) 18 11,3
12 BUBÁNOVÁ Simona Penati GC 01262 10,7 18 / 93 / (29) 18 11,7
13 GIBA Marián GCW 06272 19,9 16 / 92 / (36) 16 19,6
14 POLÁKOVÁ Daniela GCW 13957 23,1 15 / 95 / (39) 15 22,7
15 JANYÍK Ladislav Penati GC 18098 19,5 15 / 94 / (34) 15 19,5
16 POLÁK Vladimír GCW 13956 20,6 14 / 96 / (33) 14 20,6
17 GAJDOŠ Samuel FSGC 21992 14,3 14 / --- / (29) 14 15,7
18 SÁNDOROVÁ Eleonóra GCW 08789 16,8 13 / 97 / (30) 13 16,8
19 ZAJACOVÁ Danica GCW 21528 18,9 13 / 99 / (31) 13 18,9
19 ZERVAN Ján GKHB 15031 20,7 13 / --- / (29) 13 20,7
21 SRNKA Marián GCPEG 08679 25,6 12 / 99 / (36) 12 25,4
22 KRAAK Radka GKHB 11406 21,7 12 / 99 / (34) 12 22,0
23 BANÁK Pavel GCW 11422 19,9 11 / 98 / (30) 11 21,0
24 FLAŠÍK Fedor GCW 06202 16,4 11 / --- / (25) 11 16,9
25 PULMANN Silvester GCW 08757 21,1 11 / --- / (31) 11 21,2
26 BENNETT Michael GCW 19498 15,2 10 / 102 / (25) 10 15,2
27 LOBODÁŠ Oto GCW 22697 20,9 10 / --- / (28) 10 20,9
28 KOVÁČOVÁ Tamara Sedin GC 22790 35,5 10 / --- / (45) 10 30,5
29 BODNÁR Branislav ROGC 21385 25,3 10 / 106 / (30) 10 26,3
30 KOVÁČ Tibor Sedin GC 22791 33,4 8 / --- / (31) 8 34,8
31 SRNKOVÁ Gabriela GCPEG 08680 36,9 7 / 109 / (41) 7 35,8
32 GREGA Milan Penati GC 18232 26,5 7 / 107 / (30) 7 26,5
33 KESELI Tomáš GKHB 22810 54,0 6 / 118 / (51) 6 36,8
33 GREGOVÁ Martina Penati GC 17324 28,1 6 / 107 / (32) 6 28,1
35 DEPEŠ Vladimír GCW 22698 21,1 6 / --- / (18) 6 21,1
36 KOLLÁROVÁ Ivana GCW 09300 30,4 5 / 108 / (34) 5 30,5
37 POTAŠOVÁ Mahulena GKHB 21645 29,7 5 / 110 / (31) 5 29,7
38 HALOMHEGYI Juraj GCW 11471 34,2 4 / --- / (23) 4 34,2
39 URBANOVSKÝ Peter GKHB 08973 25,6 WD --- 25,6